Odvojeno prikupljanje otpada Ispis
Utorak, 30 Siječanj 2018 12:21

Problematični otpad predajte odvojeno od miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada. Troškove gospodarenja komunalnim otpadom snosite razmjerno količini otpada kojeg ste predali davatelju usluge.Jedinica lokalne samouprave
dužna je na svom području izvršiti obavezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da osigura:

- funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području
- postavljanje odgovarajućeg broja i vrsta spremnika za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila, koji nisu obuhvaćeni sustavom gospodarenja posebnom kategorijom otpada, na javnoj površini
- obavještavanje kućanstava o lokaciji i izmjeni lokacije reciklažnog dvorišta, mobilne jedinice i spremnika za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila
- uslugu prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge.


Korisnik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada dužan je predavati problematični otpad odvojeno od miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada. Korisnik javne usluge, troškove gospodarenja komunalnim otpadom, snosi razmjerno količini otpada kojeg je predao davatelju usluge.

Ambalaža od pića

Proizvođač pića koji na tržište stavlja ambalažu od pića obuhvaćenu sustavom povratne naknade obvezan je takvu ambalažu označiti oznakom sustava povratne naknade.

U trgovinu možete vratiti PET, staklenu ili limenu ambalažu od pića zapremine veće od dva decilitra na kojoj je oznaka sustava povratne naknade (povratna naknada 50 lp).

Trgovina vam mora za svaku predanu jedinicu takve ambalaže, isplatiti 50 lipa. Jednokratno u trgovinu možete predati do 80 komada ambalaže.

Stari papir, staklo, plastika

tari papir, staklo i plastiku možete odložiti u odgovarajuće spremnike ili odnijeti u reciklažno dvorište.

Ne bacajte papir. Za recikliranje papira troši se 70 posto manje energije nego za njegovu proizvodnju pomoću primarnih sirovina. Papir se u Europi reciklira tri do četiri puta. U kućnom otpadu papira ima čak jedna četvrtina i zato je važno izdvojiti ga – da se kao sirovina ukloni s odlagališta i da se ponovo iskoristi i reciklira.

Staklo se može reciklirati, ali i koristiti višekratno jer ne gubi svoja svojstva. Zato prije no što staklene boce i staklenke odložite u za to predviđene kontejnere, razmislite možete li ih ponovno iskoristiti.

 

 

Korištenjem stranice nerezisca.hr pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine funkcionalnostiVam neće biti dostupne. Vise o kolacicima procitajte u uvjetima koristenja.

Prihvacam kolacice na ovoj stranici.