LOKALNI IZBORI 2021


- PGO 2017.-2022.

- Pristup informacijama

Baner

- Službeni dokumenti

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner


Odvojeno prikupljanje otpada
Nedjelja, 05 Ožujak 2017 12:10

Odvojeno sakupljanje je sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada.

Više...
 
Prostorni plan uređenja - OPĆINE NEREŽIŠĆA

 Klikom na traženo preuzmite željeni dokument:

- PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE NEREŽIŠĆA

- ODLUKU o sadržaju studije strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nerežišća - objava 19.7.2019.
- INFORMACIJA O PROVEDBI POSTUPKA STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ - objava 19.04.2019.
Temeljem Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 03/17, u tekstu dalje: Uredba) Općinski načelnik Općine Nerežišća  donio je Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (dalje u tekstu III. ID PPU) Općine Nerežišća.  U svrhu informiranja javnosti, Informacija se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Općine Nerežišća (www.nerezisca.hr).Poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoja mišljenja i prijedloge za sadržaj strateške studije utjecaja na okoliš III. ID PPU Općine Nerežišća:
Adresa dostave: Općina Nerežišća, Trg Sv. Petra 5, 21423 Nerežišća, s naznakom: „SPUO za III. ID PPU Općine Nerežišća“.
Rok dostave mišljenja: 30 dana od dana objave ove Informacije.
.
- - INFORMACIJA O PROVEDBI POSTUPKA STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ III. IZMJENA I DOPUNA PP UREĐENJA OPĆINE NEREŽIŠĆA
- .- ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ III. IZMJENA I DOPUNA PP UREĐENJA OPĆINE NEREŽIŠĆA
.
- ODLUKA O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE NEREŽIŠĆA
- OBAVIJEST O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOR PLANA UREĐENJA OPĆINE NEREŽIŠĆA

27-10-2020 - Obavijest o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nerežišća

03-12-2020 - ODLUKU o obustavi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nerežišća
28-05-2021 - ODLUKA o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nerežišća
28-05-2021 - Informacija o provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nerežišća

- URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA OPĆINE NEREŽIŠĆA

2008. - Urbanistički plan uređenja poslovno-gospodarske zone Balun-Vrpolje:

UPU BALUN-VRPOLJE

 

2011. - Urbanistički plan uređenja za zonu turističkog naselja Zamirje-Gustirna Rat:

UPU ZAMIRJE GUSTIRNA RAT 2011

2014. - Urbanistički plan uređenja poslovno-gospodarske zone Dumanići:

UPU DUMANIĆI 

2014. - Urbanistički plan uređenja "Smrka" - luka nautičkog turizma - marina :
UPU SMRKA
CILJANE IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "SMRKA" LUKA NAUTIČKOG TURIZMA - MARINA
- I. OBRAZLOŽENJE
- ODLUKA O CILJANIM IZMJENAMA I DOPUNAMA UPU-a "SMRKA" LUKA NAUTIČKOG TURIZMA - MARINA
- SAŽETAK ZA JAVNOST
- GRAFIKA

2015. - URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA "Pletenik", "Jerkovica" i "Prajca"
- Zaključak o utvrđivanju prijedloga za javnu raspravu - OVDJE.
- Zaključak o objavi javne rasprave - OVDJE.
- Obrazloženje - OVDJE.
- Odredbe za provođenje plana - OVDJE.
- Sažetak za javnost UPU područja PLETENIK, JERKOVICA I PRAJCA - OVDJE.
- GRAFIČKI PRIKAZ
- OBRAZLOŽENJE
- ODLUKA O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA "PLETENIK", "JERKOVICA" I "PRAJCA"

 

2015. - URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA UGOSTITELJSKO- TURISTIČKE ZONE "SMRKA"
- Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone "Smrka" - OVDJE.
- Zaključak o utvrđivanju prijedloga za javnu raspravu - OVDJE.
- Zaključak o objavi javne rasprave - OVDJE.
- GRAFIČKI PRIKAZ
- I. Obrazloženje - OVDJE.
- Odluka o donošenju UPU-a ugostiteljsko-turističke zone "Smrka" - OVDJE.

- UPU VELA FARSKA - ISTOK I

- IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA VELA FARSKA-ISTOK I - OVDJE.
- PRILOZI UZ IZVJEŠĆE - OVDJE.
- PRIMJEDBE - OVDJE.

- Zaključak o utvrđivanju prijedloga plana za javnu raspravu - OVDJE.
- Zaključak o objavi javne rasprave - OVDJE.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA VELA FARSKA - ISTOK I
2017. - Odluka o donošenju UPU-a Vela Farska - ISTOK I - OVDJE.
2017. - Obavijest o izradi UPU-a Vela Farska - ISTOK I - OVDJE

2018. - Općina Nerežišća pokrenula je izradu Urbanističkog plana uređenja Vela Farska – Istok I.  Sukladno članku 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članku 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategija, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17), a temeljem mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije KLASA:350-02/17-03/0049, URBROJ:2181/1-10/07-18-0003 izrada Urbanističkog plana  Vela Farska – Istok I podliježe obvezi ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. U Odluci o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Urbanističkog plana uređenja Vela Farska – Istok I navedeni su razlozi za izradu i donošenje Urbanističkog plana. U Obrascu o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš dani su podaci sukladno Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategija, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17).

- Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta  - Istok I - OVDJE
- OBRAZAC O OCJENI O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE NA OKOLIŠ - VELA FARSKA ISTOK I - OVDJE
- Informacija o provedenoj ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš - OVDJE.
- ODLUKA da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš - OVDJE.

 

- UPU VELA FARSKA-ISTOK II

08-07-2020

- Zaključak o objavi PONOVNE javne rasprave preuzmite OVDJE.

17-7-2020 - - GRAFIKA, OBRAZLOŽENJE, ODREDBE, SAŽETAK ZA JAVNOST

- 1_namjena
- 2a_promet
- 2b_struja
- 2c_voda
- 3a_zastita
- 3b p mjere z
- 4a oblici
- 4b gradnja
- 4 c parcelacija
- obrazloženje
- Odredbe
- Sažetak za javnost

24-8-2020

- Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi UPU Vela Farska - Istok II, preuzmite OVDJE.

 

- URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA VELA FARSKA - ISTOK II
2017. - Odluka o donošenju UPU-a Vela Farska - ISTOK II - OVDJE.
2017. - Obavijest o izradi UPU-a Vela Farska - ISTOK II - OVDJE
2018. - Općina Nerežišća pokrenula je izradu Urbanističkog plana uređenja Vela Farska – Istok II. Sukladno članku 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članku 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategija, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17), a temeljem mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije KLASA:350-02/17-03/0049, URBROJ:2181/1-10/07-18-0003 izrada Urbanističkog plana  Vela Farska – Istok II podliježe obvezi ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. U Odluci o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Urbanističkog plana uređenja Vela Farska – Istok II navedeni su razlozi za izradu i donošenje Urbanističkog plana. U Obrascu o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš dani su podaci sukladno Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategija, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17).
- Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta  - Istok II - OVDJE
- OBRAZAC O OCJENI O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE NA OKOLIŠ - VELA FARSKA ISTOK II - OVDJE
- Informacija o provedenoj ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš - OVDJE.
- ODLUKA da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš - OVDJE.

11-12-2018

- Zaključak o objavi javne rasprave preuzmite OVDJE.

17-12-2018

- 1_namjena
- 2a_promet
- 2b_EKI
- 2c_VIK
- 3a_uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - uvjeti korištenja
- 3b_uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - mjere posebne zaštite
- 4a_način i uvjeti gradnje - oblici korištenja
- 4b_način i uvjeti gradnje - način gradnje
- 4c_način i uvjeti gradnje - plan parcelacije
- obrazloženje
- odredbe
- sazetak_za_javnost

21-02-2020

- Izvješće o javnoj raspravi UPU Vela Farska - Istok II - preuzmite OVDJE.

 

o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nerežišća

 
II. izmjene i dopune Prostornog uređenja Općine Nerežišća
Petak, 06 Ožujak 2015 21:37


- Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nerežišća

- Obavijest za javnost o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nerežišća

- Zaključak o utvrđivanju prijedloga za javnu raspravu

- Zaključak o objavi javne rasprave


- IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA


- ZAKLJUČAK o utvrđivanju konačnog prijedloga II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nerežišća


- GRAFIČKI PRIKAZ – PPUO I UPU - 


* URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA "SMRKA"

- IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ZONE „SMRKA“

- Zaključak o utvrđivanju prijedloga za javnu raspravu

- Zaključak o objavi javne rasprave

 

- GRAFIČKI PRIKAZ

- OBRAZLOŽENJE

- ODLUKA O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ZONE „SMRKA“


*URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA "Pletenik", "Jerkovica" i "Prajca"

- Zaključak o utvrđivanju prijedloga za javnu raspravu

- Zaključak o objavi javne rasprave


- Obrazloženje

- Odredbe za provođenje plana

- Sažetak za javnost UPU područja PLETENIK, JERKOVICA I PRAJCA

- GRAFIČKI PRIKAZ

- OBRAZLOŽENJE

- ODLUKA O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA "PLETENIK", "JERKOVICA" I "PRAJCA"* PROSTORNO PLANIRANJE UREĐENJA OPĆINE


- GRAFIČKI PRIKAZ

- I.OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINA NEREŽIŠĆA

- II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE NEREŽIŠĆA ( integralni tekst )

- ODLUKA O II.IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE NEREŽIŠĆA

 
Obavijest
Utorak, 15 Travanj 2014 08:47

Općina Nerežišća dostavlja obavijest vlasnicima stambenih objekata u naselju Vela Farska...

Više...
 
« Početak«12345»Kraj »

Korištenjem stranice nerezisca.hr pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine funkcionalnostiVam neće biti dostupne. Vise o kolacicima procitajte u uvjetima koristenja.

Prihvacam kolacice na ovoj stranici.