JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE NEREŽIŠĆA u k.o. Nerežišća

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/06, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 29. Statuta Općine Nerežišća („Službeni glasnik Općine Nerežišća“, broj: 6/21) i Odluke Općinskog vijeća Općine Nerežišća o raspisivanju natječaja za davanje u zakup nekretnine u vlasništvu Općine Nerežišća (KLASA: 940-01/22-01/05, URBROJ: 2181-34-02/1-22-08 od 21. lipnja 2022.) općinski načelnik Općine Nerežišća, objavljuje JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE NEREŽIŠĆA u k.o. Nerežišća

ODLUKU o odobravanju financijskih sredstava programima i projektima od interesa za opće dobro

Na temelju članka 27. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Nerežišća (,,Službeni glasnik Općine Nerežišća" br. 7/22), i članka 44. Statuta Općina Nerežišća („Službeni glasnik Općine Nerežišća", broj 6/21), a sukladno prethodno provedenom Javnom natječaju, općinski načelnik Općine Nerežišća donosi ODLUKU o odobravanju financijskih sredstava programima i projektima od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Nerežišća u 2022. godini.

OGLAS za prijam u službu u Vlastiti pogon Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nerežišća,na određeno vrijeme.

Na temelju članka 28. i 29., u svezi s člankom 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine„ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 dalje: Zakon), Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nerežišća („Službeni glasnik Općine Nerežišća“ broj: 1/21, 10/22), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nerežišća raspisuje OGLAS za prijam u službu u Vlastiti pogon Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nerežišća,na određeno vrijeme, za radno mjesto:- Komunalni radnik – 1 izvršitelj m/ž (namještenik), na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci, puno radno vrijeme.

Informacije

15-01-2022

Ažuriranje službenih stranica *** OBAVIJEST ***

Općina Nerežišća je u postupku ažuriranja službenih mrežnih stranica. Objavljen sadržaj još nije do kraja ažuriran. Molimo na razumijevanje. Ukoliko imate pitanja, slobodno nam se obratite na mail: administrator@nerezisca.hr više

12-01-2022

Obilazak gradilišta

Ministrica poljoprivrede Marija Vučkovic i župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban zajedno sa suradnicima obišli su gradilište vatrogasnog doma DVD-a Supetar. više

OPĆINA NEREŽIŠĆA
Trg sv. Petra 5
21423 Nerežišća
OIB: 44288790358
___________________________

Podaci o banci:
OTP BANKA d.d.
IBAN: HR9524070001828000009
___________________________

RADNO VRIJEME:
07:00 - 15:00
RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 14:00

SVEMIR OBILINOVIĆ
Općinski načelnik
Tel: +385(0)21 637-186
E-mail: nacelnik@nerezisca.hr

____________________________

MARKO JERČIĆ
Pročelnik
Tel: +385(0)21 637-300
E-mail: procelnik@nerezisca.hr

___________________________

KATARINA ŠTAMBUK
Administrativni tajnik
Tel: +385(0)21 637-186
E-mail: tajnistvo@nerezisca.hr

IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ
Viši referent za informatičke i pomoćno-tehničke poslove:

Tel: +385(0)21 637-186
E-mail: administrator@nerezisca.hr

Službenik za informiranje:
IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ
E-mail: ppi@nerezisca.hr
_____________________________________________

MAJA ŽUVIĆ
Viši referent za financije i računovodstvo:
Tel: +385(0)21 637-186
Mob: +385(0)99 819 9931
E-mail: racunovodstvo@nerezisca.hr

DENIS BUVINIĆ
Komunalni redar

Mob: +385(0)91 1499 537
E-mail: komunalni.redar@nerezisca.hr

__________________________
Pratite nas na društvenim mrežama:

Copyright © 2011. - 2021. Sva prava pridržana. / Općina Nerežišća / Trg sv. Petra 5, 21423 Nerežišća / tel: +385(0)21 637 186 /
IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI