NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Objavljeno: 04.08.2021.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18) i članka 4. Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Nerežišća (“Službeni glasnik... više

Prijava za posao popisivača i kontrolora

Objavljeno: 25.06.2021.

Na temelju članka 19. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (NN, br. 25/20. i 34/21.), glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku raspisuje JAVNI POZIV... više

JAVNI NATJEČAJ ZA ODREĐIVANJE PRINUDNOG UPRAVITELJA

Objavljeno: 24.06.2021.

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 –... više

Program sufinanciranja nabave sadnog materijala - JAVNI POZIV 2021

Objavljeno: 28.05.2021.

Općina Nerežišća sudjeluje i ove godine u Programu sufinanciranja nabave sadnog materijala za 2021. godinu kako bi se poljoprivrednim proizvođačima omogućila povoljnija nabava materijala za podizanje novih nasada. više

LOKALNI IZBORI 2021

Objavljeno: 30.04.2021.

Objava pravovaljanih kandidacijskih lista/kandidatura izvršena 30. travnja 2021. u 10:00 sati te od toga trenutka teče rok za prigovor, koji se podnosi u roku od 48 sati, ovom izbornom povjerenstvu... više

Obavijest o radnom vremenu radi ovjere očitovanja

Objavljeno: 20.04.2021.

U nastavku preuzmite obavijest o radnom vremenu radi ovjere očitovanja o prihvaćanju kandidature te zaprimanju kandidacijskih lista za članove vijeća i kandidatura za izbor načelnika... više

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Nerežišća - KOMUNALNI RAD…

Objavljeno: 19.03.2021.

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela... više

IZVJEŠĆE o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine Nerežišća za 2020…

Objavljeno: 26.02.2021.

Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/18, 98/19), Jedinstveni upravni odjel Općine Nerežišća objavljuje više

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Nerežišća

Objavljeno: 24.02.2021.

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela... više

DRUGI PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Objavljeno: 09.12.2020.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“ broj: 125/11, 64/15, 112/18) i članka 4. Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Nerežišća (“Službeni... više

PRIJEDLOG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2021. GODINU - JAVNO SAVJETOVANJE

Objavljeno: 04.12.2020.

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Nerežišća za 2020. godinu. Razdoblje savjetovanja: 4.12.2020. - 4.1.2021. više

ODLUKU o raspisivanju natječaja za ostvarivanje prava na stipendije 2020./2021.

Objavljeno: 12.11.2020.

Na temelju članka 44. Statuta Općine Nerežišća („Službeni glasnik Općine Nerežišća“ broj: 1/13, 4/13 i 1/20), članka 3. i članka 15. stavak 2. Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja učenika... više

JAVNI POZIV

Objavljeno: 24.09.2020.

Na temelju članka 44. Statuta Općine Nerežišća („Službeni glasnik Općine Nerežišća“ broj 1/13, 4/13 i 1/20), općinski načelnik Općine Nerežišća objavljuje JAVNI POZIV. više

OGLAS ZA IMENOVANJE PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA, na određeno vrijeme

Objavljeno: 03.09.2020.

Na temelju članaka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), članka 24. Uredbe o... više

Ponovna javna rasprava za Prijedlog Urbanističokg plana uređenja "VELA FARSKA - ISTOK II…

Objavljeno: 08.07.2020.

Objavljena je PONOVNA javna rasprava za Prijedlog Urbanističkog plana uređenja "VELA FARSKA - ISTOK II"... više

OGLAS za prijam u službu - POMOĆNI KOMUNALNI RADNIK

Objavljeno: 17.06.2020.

Na temelju članka 28. i 29., u svezi s člankom 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine„ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19, dalje: Zakon)... više

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/ICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Objavljeno: 12.03.2020.

Na temelju članaka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj... više

MJERE S CILJEM SPRJEČAVANJA ŠIRENJA KORONA VIRUSA

Objavljeno: 12.03.2020.

Općina Nerežišća od danas, 12.3.2020. uvodi mjere s ciljem sprječavanja širenja korona virusa. više

DODJELA STIPENDIJA

Objavljeno: 12.02.2020.

Na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija, općinski načelnik donosi zaključke za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i redovitim studentima te Zaključak kojim se dodjeljuje priznanje i nagrada za izniman uspjeh... više

POZIV - subvencionirana cijena vode

Objavljeno: 12.02.2020.

Pozivamo sve koji imaju prijavljeno prebivalište te borave najmanje 183 dana godišnje u naseljima Općine Nerežišća koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe, a žele ostvariti pravo na subvencioniranu cijenu... više

Splitsko-dalmatinska županija sufinancirala je projekt utvrđivanja granica pomorskog dobra u k.o. …

Objavljeno: 11.02.2020.

Splitsko-dalmatinska županija sufinancirala je projekt utvrđivanja granica pomorskog dobra u k.o. Nerežišća na otoku Braču temeljem Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatiske županije za 2019. godinu... više

Program sufinanciranja nabave sadnog materijala - JAVNI POZIV 2020

Objavljeno: 11.02.2020.

Općina Nerežišća sudjeluje i ove godine u Programu sufinanciranja nabave sadnog materijala za 2020. godinu kako bi se poljoprivrednim proizvođačima omogućila povoljnija nabava materijala za podizanje novih nasada. više

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljenog službenog vozila

Objavljeno: 15.01.2020.

Na temelju Odluke općinskog načelnika o prodaji rabljenog službenog vozila u operativnom leasingu Općine Nerežišća, KLASA: 940-01/20-01/01, URBROJ: 2104/04-20-01 od dana 15. siječnja 2020. godine raspisuje se PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ... više

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Plana upravljanja po…

Objavljeno: 10.01.2020.

Općina Nerežišća objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu više

JAVNI NATJEČAJ za ostvarivanje prava na stipendije - STUDENTI

Objavljeno: 10.01.2020.

Općinski načelnik Općine Nerežišća raspisuje Javni natječaj za ostvarivanje prava na isplatu stipendija redovitim studentima s prebivalištem na području OPĆINE NEREŽIŠĆA. više

JAVNI NATJEČAJ za ostvarivanje prava na stipendije - UČENICI

Objavljeno: 10.01.2020.

Općinski načelnik Općine Nerežišća raspisuje Javni natječaj za ostvarivanje prava na isplatu stipendija redovitim učenicima srednjih škola s prebivalištem na području OPĆINE NEREŽIŠĆA. više

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU RABLJENOG SLUŽBENOG VOZILA

Objavljeno: 18.12.2019.

Na temelju Odluke općinskog načelnika o prodaji rabljenog službenog vozila u operativnom leasingu Općine Nerežišća, KLASA: 363-02/19-01/13, URBROJ: 2104/04-19-01 od dana 18. prosinca 2019. godine raspisuje se JAVNI NATJEČAJ za... više

O B A V I J E S T - ISPLATA BOŽIĆNICA

Objavljeno: 03.12.2019.

Obavještavamo vas da je općinski načelnik Općine Nerežišća, temeljem svojih ovlasti, a sukladno socijalnoj politici Općine Nerežišća te brizi za stariju populaciju naše Općine donio Odluke o isplati jednokratne novčane... više

PRIJEDLOG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2020. GODINU - JAVNO SAVJETOVANJE

Objavljeno: 29.11.2019.

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Nerežišća za 2020. godinu. Razdoblje savjetovanja: 29.11.2019. -29.12.2019. više

POTPISIVANJE SPORAZUMA O SURADNJI NA PROJEKTU JOINT SECAP

Objavljeno: 05.11.2019.

Jučer je u Splitu potpisan zajednički sporazuma o provedbi daljnjih aktivnosti u sklopu projekta Joint_SECAP između Splitsko-dalmatinske županije i svih jedinica lokalne samouprave Otoka Brača. više

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u području kulture i sporta Općine Nerežišć…

Objavljeno: 21.10.2019.

Općina Nerežišća objavljuje Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u području kulture i sporta Općine Nerežišća za 2020. godinu. više

RADOVI NA PRIKLJUČKU GTS DONJI HUMAC

Objavljeno: 21.10.2019.

Obavještavamo vas da će sutra, 22.10. te u srijedu, 23.10. za sav promet biti zatvorena prometnica prema kamenolomima u Donjem Humcu. više

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Objavljeno: 15.10.2019.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18) i članka 4. Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Nerežišća (“Službeni glasnik... više

PREDLOŽITE KOMUNALNE PRIORITETE SVOGA MISTA!

Objavljeno: 14.10.2019.

Pozivaju se mještani Općine Nerežišća da dostave prijedloge manjih komunalnih zahvata radi izrade prijedloga plana komunalnih prioriteta za narednu 2020. godinu. više

Prihvaćeni zahtjevi za upis djece

Objavljeno: 27.08.2019.

U nastavku donosimo prihvaćene zahtjeve za upis djece u kraći (petosatni) vrtićni program Dječjeg vrtića Nerežišća za 2019./2020. godinu... više

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU (provedba savjetovanja sa zainteresiranom javnošću)

Objavljeno: 22.07.2019.

U nastavku objavljujemo Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu... više

PONOVLJENI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Objavljeno: 18.07.2019.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora ( „Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18 ) i članka 4. Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Nerežišća... više

ODABRANI PROJEKTI

Objavljeno: 08.07.2019.

Projekti "OPREMANJE DRUŠTVENOG DOMA "RETOND" U DONJEM HUMCU" i "IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA U DRAČEVICI" dobili max. iznos potpore od 148.250,00 kuna. više

IZDAVANJE DOZVOLA ZA AUTOTAKSI PRIJEVOZ PUTNIKA

Objavljeno: 01.07.2019.

Zahtjev za izdavanje dozvole za autotaksi prijevoz putnika na području Općine Nerežišća može se dostaviti osobno ili poštom na adresu Jedinstvenog upravnog odjela, Trg sv. Petra 5, Nerežišća ili na... više

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Objavljeno: 13.06.2019.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora ( „Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18 ) i članka 4. Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Nerežišća... više

SJEDNICA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE NEREŽIŠĆA

Objavljeno: 02.05.2019.

U općinskoj vijećnici u Nerežišćima u utorak je održana sjednica Stožera civilne zaštite Općine Nerežišća... više

XXIII Simpozij kamenara s tematikom branja, obrade, ugradbe i restauracije kamena 2019

Objavljeno: 19.04.2019.

XXIII Simpozij kamenara s tematikom branja, obrade, ugradbe i restauracije kamena 2019. događa se u godini u kojoj će se obilježiti i 110. godišnjica osnutka Klesarske škole.Klesarska škola Pučišća poziva... više

Obavijest osobama koje obavljaju gospodarsku djelatnost na otoku- subvencioniranje vode

Objavljeno: 17.04.2019.

Novim Zakonom o otocima uvedene su i dodatne kategorije korisnika koje ostvaruju pravo na subvencioniranu vodu. Jedna od njih su fizičke i pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost na otoku-otočni... više

POZIV - subvencionirana cijena vode

Objavljeno: 16.04.2019.

Pozivamo sve koji imaju prijavljeno prebivalište te borave najmanje 183 dana godišnje u naseljima Općine Nerežišća koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe, a žele ostvariti pravo na subvencioniranu cijenu... više

Ponavljanje drugog postupka javne rasprave za projekt Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristup…

Objavljeno: 12.04.2019.

Općina Nerežišća je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Nerežišća, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Općina Nerežišća, Grad Hvar, Grad Komiža, Grad Stari Grad, Grad Supetar... više

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Nerežišća za 2018. godinu

Objavljeno: 01.04.2019.

Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17 I 14/19) i članka 44. Statuta Općine Nerežišća ("Službeni glasnik Općine Nerežišća" broj 1/13, 4/13), općinski... više

Objava biračima za izbore za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Objavljeno: 01.04.2019.

Predsjednica Republike Hrvatska donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Izbori  će se održati u nedjelju 26. svibnja 2019. više

Predstavljene poticajne demografske mjere Splitsko dalmatinske županije „Tu je tvoj dom“

Objavljeno: 14.03.2019.

U zgradi Županije župan Blaženko Boban sa suradnicima predstavio je  novi poticajno demografski projekt Splitsko dalmatinske županije „Tu je tvoj dom“. Cilj ovog projekta je stvoriti osnovne uvjete za ostanak... više

Plastičnim čepovima do skupih lijekova

Objavljeno: 08.03.2019.

Općina Nerežišća, Osnovna škola Supetar - Podružnica Nerežišća, Dječji vrtić Mrvica - Nerežišća i ugostitelji s područja Općine Nerežišća uključuju se u projekt Udruge oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske... više

POMORSKO DOBRO JE NAŠE DOBRO

Objavljeno: 25.02.2019.

Pokrenut županijski projekt „Pomorsko je dobro“ za očuvanje pomorskog dobra kojim se želi potaknuti građane i institucije na aktivniju zaštitu pomorskog dobra. više

Lokacije zelenih otoka

Objavljeno: 14.02.2019.

Na području Općine Nerežišća  postavljeno je osam zelenih otoka putem kojih se odvojeno prikupljaju papir,  staklo, metal, tekstil i plastika. Zeleni otoci postavljeni su na sljedećim lokacijama: Naselje Nerežišća:1.    Trg Franje... više

Uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranje lokacija o…

Objavljeno: 14.02.2019.

Općinski načelnik Općine Nerežišća donio je Odluku o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada. Prijava nepropisno odbačenog otpadaSukladno odredbi čl. 36. st. 2... više

Svečana dodjela ugovora po Programu razvoja otoka

Objavljeno: 07.02.2019.

Općinski načelnik Svemir Obilinović sudjelovao je jučer, 6. veljače, u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske Unije gdje je svečano dodijeljeno 39 ugovora po Programu razvoja otoka 2019 godine, ukupne... više

Otvoren natječaj za najboljeg hrvatskog mladog poljoprivrednika/cu

Objavljeno: 06.02.2019.

Otvoren je natječaj za izbor najboljeg hrvatskog mladog poljoprivrednika/poljoprivrednicu koji četvrtu godinu zaredom organizira hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu i ambasadorica projekta za Hrvatsku iz redova Europske pučke stranke (EPP)... više

ODLUKA O NOVČANOJ POMOĆI ZA 2019. GODINU

Objavljeno: 15.01.2019.

Župan Splitsko-dalmatinske županije 31. prosinca 2018. donio je ODLUKU o novčanoj pomoći za novorođenu djecu u 2019. godini. više

INFORMACIJA

Objavljeno: 03.01.2019.

Objavljujemo informaciju o zahtjevu za Ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat postavljanja i korištenja stalnog postrojenja za proizvodnju betona na kat. čest. zem. 4132/1 i 4136/1... više

JAVNA RASPRAVA - UPU VELA FARSKA - ISTOK II

Objavljeno: 11.12.2018.

Objavljena je javna rasprava za Prijedlog Urbanističkog plana uređenja "VELA FARSKA - ISTOK II"... više

JAVNA RASPRAVA - UPU VELA FARSKA - ISTOK I

Objavljeno: 04.12.2018.

Objavljena je javna rasprava za Prijedlog Urbanističkog plana uređenja "VELA FARSKA - ISTOK I"... više

DOVRŠENI SU RADOVI U DONJEM HUMCU I NEREŽIŠĆIMA

Objavljeno: 03.12.2018.

Dovršeni su radovi na podizanu kvalitete i sigurnosti elektroopskrbe, vodoopskrbe i prometne infrastrukture u Donjem Humcu i Nerežišima... više

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM 2019

Objavljeno: 30.11.2018.

Općina Nerežišća je u postupku donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Nerežišća za 2019. godinu u okviru kojega  je u  obvezi provesti javno savjetovanje. Savjetovanje je otvoreno od... više

RADOVI PRI KRAJU: Priprema za asfaltiranje

Objavljeno: 22.11.2018.

U tijeku su pripremni radovi za asfaltiranje prometnice Nerežišća–Vela Farska čime će Brač dobiti novi i najkraći prometni spoj između sjeverne i južne strane otoka. više

ZAJEDNO U BERLINU 2019.

Objavljeno: 22.11.2018.

Direktori Turističkih zajednica otoka Brača, TZO Bol, TZG Supetar, TZO Postira, TZO Sutivan, TZO Milna, TZO Selca i predstavnik Općine Nerežišća održali su u utorak sastanak u Bolu u vinskom... više

POTPISAN PRIJEDLOG ZA IZMJENU ČLANKA 47. ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I OBALNOM POMORSKOM PROMETU

Objavljeno: 16.11.2018.

Na incijativu Crvenog Križa i Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju ”Brački pupoljci” jutros je u općinskoj vijećnici Općine Nerežišća održan sastanak na kojem su svi načelnici bračkih Općina... više

OBAVIJEST O ISPLATI BOŽIĆNICA ZA 2018. GODINU

Objavljeno: 14.11.2018.

Temeljem svojih ovlasti, a sukladno socijalnoj politici Općine Nerežišća te brizi za stariju populaciju naše Općine, općinski načelnik Općine Nerežišća donio je Odluku o isplati jednokratne novčane pomoći – božićnice... više

JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljenog službenog vozila

Objavljeno: 13.11.2018.

Na temelju Odluke općinskog načelnika o prodaji rabljenog službenog vozila u vlasništvu Općine Nerežišća, KLASA: 363-02/18-01/40, URBROJ: 2104/04-18-03 od dana 12. studenog 2018. godine raspisuje se Javni natječaj za prodaju... više

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE OZNAKE EV-JED/NAB-13/18 - RADOVI NA REKONSTRUK…

Objavljeno: 29.10.2018.

Općina Nerežišća pokreće postupak jednostavne nabave slanjem poziva za dostavu ponuda za radove na rekonstrukciji dijela sustava oborinske odvodnje naselja Nerežišća - Zapadni krak. više

IZGLASANO POVEĆANJE NAKNADE ZA NOVOROĐENO DIJETE I DONESENA ODLUKA O STIPENDIRANJU UČENIKA KLESAR…

Objavljeno: 25.10.2018.

Na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Nerežišća na svojoj je sjednici, održanoj jučer u općinskoj vijećnici, jednoglasno izglasalo povećanje naknada za novorođeno dijete i donijelo Odluku o stipendiranju učenika... više

"ZELENI BRAČ - EDUKACIJOM DO ODRŽIVOG GOSPODARENJA OTPADOM NA BRAČU" - potpisan UGOVOR

Objavljeno: 24.10.2018.

Grad Supetar potpisao je ugovor s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o provedbi zajedničkog projekta JLS otoka Brača pod nazivom "Zeleni Brač". više

VIKEND U ZNAKU SPORTA

Objavljeno: 22.10.2018.

Badmintonski klub "Škrok" "donio" četiri medalje sa natjecanja "FULIR OPEN", održanog u Zagrebu  sklopu regionalne Alpe - Dunav - Jadran lige, a mlada malonogometna ekioa "Mladost Nerežišća" osvojila prvo mjesto... više

Filmske radionice u Nerežišćima na Braču

Objavljeno: 19.09.2018.

Od 1. do 4. listopada ove godine u Nerežišćima će se održati RADIONICE ANIMIRANOG FILMA i SENZORNO-MOTORIČKE RADIONICE. U senzorno-motoričkoj radionici sudjeluju korisnici udruge "Brački pupoljci". Radionica animiranog filma namijenjena... više

Filmske radionice u Nerežišćima

Objavljeno: 18.09.2018.

više

MJERE DEMOGRAFSKE OBNOVE I ULAGANJA U BUDUĆNOST

Objavljeno: 17.09.2018.

Općina Nerežišća je i za ovu školsku godinu potpisala ugovor s Osnovnom školom Supetar o zajedničkom financiranju produženog boravka u Područnoj školi u Nerežišćima za učenike od 1. do 4... više

Popis potrebnih dokumenata za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete - Splitsko…

Objavljeno: 07.09.2018.

Objavljujemo popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete koje potrebno priložiti uz zahtjev. Zahtjevi se predaju u roku 3 mjeseca od dana rođenja djeteta, a... više

JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljenog službenog vozila

Objavljeno: 29.08.2018.

Na temelju Odluke općinskog načelnika o prodaji rabljenog službenog vozila u vlasništvu Općine Nerežišća, KLASA: 363-02/18-01/40, URBROJ: 2104/04-18-01 od dana 28. kolovoza 2018. godine raspisuje se Javni natječaj za prodaju... više

Iznajmljivači sa srcem

Objavljeno: 29.08.2018.

Putem inicijative udruge "Iznajmljivači sa srcem", obitelj Kevešić iz Nerežišća prošli je tjedan ugostila obitelj Janušić s četvero djece. više

Odluka o financiranju kupnje radnih bilježnica za učenike osnovne škole

Objavljeno: 27.08.2018.

Na temelju članka 44. Statuta Općine Nerežišća općinski načelnik donio je  ODLUKU O FINANCIRANJU KUPNJE RADNIH BILJEŽNICA ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU OPĆINE NEREŽIŠĆA ZA AKADEMSKU... više

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje najpovoljnijih pisanih ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Op…

Objavljeno: 08.08.2018.

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09... više

Javni poziv za zakup javnih površina

Objavljeno: 19.07.2018.

Na temelju članka 44. Statuta Općine Nerežišća ( „Službeni glasnik Općine Nerežišća“ broj 1/13, 4/13 ), a sukladno Odluci o davanju u zakup javne površine (“Službeni glasnik Općine Nerežišća” broj... više

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje najpovoljnijih pisanih ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Op…

Objavljeno: 04.07.2018.

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09... više

SJEDNICA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE NEREŽIŠĆA

Objavljeno: 15.06.2018.

U općinskoj vijećnici jutros je održana sjednica Stožera civilne zaštite Općine Nerežišća. više

BESPLATNE KNJIGE ZA SVE OSNOVNOŠKOLCE

Objavljeno: 14.06.2018.

Općinski načelnik Općine Nerežišća donio je Odluku o sufinanciranju knjiga za osnovnoškolce. Za školsku godinu 2018./2019. svim polaznicima razreda osnovnoškolskog obrazovanja s područja Općine Nerežišća biti će osigurani besplatni udžbenici... više

JAVNI NATJEČAJ ZA NAJLJEPŠI VRT

Objavljeno: 24.05.2018.

Na temelju članka 44. Statuta Općine Nerežišća  («Službeni glasnik Općine Nerežišća“ broj 1/13, 4/13 ) općinski načelnik Općine Nerežišća dana 21. svibnja 2018. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA NAJLJEPŠI VRT-DVORIŠTE... više

Potpisan Sporazum o sadržaju i načinu korištenja uvida u osobne podatke

Objavljeno: 21.05.2018.

Ministar uprave Lovro Kuščević i načelnik Općine Nerežišća Svemir Obilinović potpisali su danas Sporazum o sadržaju i načinu korištenja uvida u osobne podatke. više

OPĆINA NEREŽIŠĆA - PRVA OTOČNA OPĆINA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI S PAMETNIM KLUPAMA

Objavljeno: 17.05.2018.

U suradnji s tvrtkom Include, Općina Nerežišća od danas je bogatija za fantastičnu inovaciju najpametnijih uličnih klupa čime je postala prva otočna općina u Splitsko-dalmatinskoj županiji u kojoj su postavljene... više

POZIV NA JAVNI UVID „Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem"

Objavljeno: 17.05.2018.

Sukladno članku 29. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18), Općina Nerežišća objavljuje POZIV NA JAVNI UVID „Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Nerežišća“... više

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Objavljeno: 14.05.2018.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15) i članka 4. Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Nerežišća (“Službeni glasnik Općine... više

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave, evidencijski broj: EV-JED/NAB-2…

Objavljeno: 08.05.2018.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave, evidencijski broj: EV-JED/NAB-2/18 više

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave, evidencijski broj: EV-JED/NAB-1…

Objavljeno: 04.05.2018.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave, evidencijski broj: EV-JED/NAB-1/18 više

OBILJEŽAVANJE 27. OBLJETNICE 4. GARDIJSKE BRIGADE HRVATSKE VOJSKE "PAUCI"

Objavljeno: 27.04.2018.

Program obilježavanja 27. obljetnice osnutka 4. gardijske brigade Hrvatske vojske „Pauci“ održati će se na rivi u Splitu u subotu 28. travnja 2018. od 10,00 do 16,00 sati... više

OBJAVLJEN PRVI NATJEČAJ LAG-A BRAČ NAMJENJEN MALIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

Objavljeno: 24.04.2018.

LAG „Brač“ objavio je 23. travnja 2018. godine Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, koji je sukladan tipu operacije  6.3.1.  iz Programa ruralnog razvoja RH... više

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVE OZNAKE EV-JED/NAB-2/18 - NABAVKA TERETNOG VOZILA - K…

Objavljeno: 23.04.2018.

Općina Nerežišća pokreće postupak jednostavne nabave slanjem poziva za dostavu ponude za nabavku teretnog vozila - kiper. više

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o novčanoj pomoći za novorođenu djecu u 2018.

Objavljeno: 23.04.2018.

Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi, Župan Splitsko-dalmatinske županije 20. veljače 2018. donio je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o novčanoj pomoći za novorođenu djecu... više

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVE OZNAKE EV-JED/NAB-1/18 - UREĐENJE RETENCIJE S UPOJN…

Objavljeno: 23.04.2018.

Općina Nerežišća pokreće postupak jednostavne nabave slanjem poziva za dostavu ponude za uređenje retencije s upojnom građevinom u Gospodarsko-poslovnoj zoni "Balun-Vrpovje" u Nerežišćima. više

OBAVIJEST O IZRADI III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nerežišća

Objavljeno: 18.04.2018.

Obavještava se javnost da je Općina Nerežišća pristupila izradi III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE NEREŽIŠĆA... više

ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠA NACRTA URB…

Objavljeno: 18.04.2018.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Urbanističkog plana uređenja Vela Farska - Istok IOBRAZAC O OCJENI O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE NA OKOLIŠ -... više

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje Javni poziv za dodjelu oznake …

Objavljeno: 10.04.2018.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ 2018 otvoren do 3. svibnja 2018. godine... više

Izbori 2017 - REZULTATI

Objavljeno: 05.04.2018.

  - KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEREŽIŠĆA - KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE NEREŽIŠĆA   - REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEREŽIŠĆA - REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG... više

JAVNI POZIV za iskaz interesa

Objavljeno: 19.03.2018.

Pročelnik Općine Nerežišća objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za korištenje potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva... više

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEZAVISNIH ČLANOVA

Objavljeno: 28.02.2018.

2019-02-22 FRANE BEROŠ - GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018. GODINU - IZVJEŠĆE O PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA 2018. GODINU - PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU - PROGRAM RADA U MANDATNOM RAZDOBLJU 2017.-2012. ŠIMICA... više

NEMATERIJALNA BAŠTINA MEDITERANSKE PREHRANE

Objavljeno: 23.02.2018.

Sedam mediteranskih zemalja sa svojim reprezentativnim zajednicama, a to su Cipar (Agros), Grčka (Koroni), Hrvatska (Brač i Hvar), Italija (Cilento), Maroko (Chefchaouen), Portugal (Tavira) i Španjolska (Soria) upisale su 2013... više

Program sufinanciranja nabave sadnog materijala - JAVNI POZIV

Objavljeno: 16.02.2018.

Općina Nerežišća sudjeluje u Programu sufinanciranja nabave sadnog materijala za 2018. godinu kako bi se poljoprivrednim proizvođačima omogućila povoljnija nabava materijala za podizanje novih nasada. više

ODLUKA o načinu korištenja prostora u objektima u vlasništvu Općine Nerežišća

Objavljeno: 15.02.2018.

Na temelju članka 35., stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i... više

JAVNI UVID U NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE NEREŽIŠĆA ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE

Objavljeno: 31.01.2018.

Općina Nerežišća objavljuje nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Nerežišća za razdoblje 2017 - 2022 g radi pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga javnosti na isti. više

ODLUKA O NOVČANOJ POMOĆU ZA NOVOROĐENU DJECU U 2018. GODINI

Objavljeno: 30.01.2018.

Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi, Župan Splitsko-dalmatinske županije 29. prosinca 2017. godine donio je  ODLUKU O NOVČANOJ POMOĆU ZA NOVOROĐENU DJECU U 2018. GODINI kojom... više

Odvojeno prikupljanje otpada

Objavljeno: 30.01.2018.

Problematični otpad predajte odvojeno od miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada. Troškove gospodarenja komunalnim otpadom snosite razmjerno količini otpada kojeg ste predali davatelju usluge. više

NOĆ MUZEJA 2018. - NEREŽIŠĆA

Objavljeno: 29.01.2018.

Uz stari sportski poklič  „Zoga!“ (Igraj!), u Nerežišćima je održana bračka „Noć muzeja“. Čakavskom pjesmom Nenada Kuščevića „Pri i sad“, u Galeriji „Nerežišća“ otvorena je izložba o povijesti športa na... više

Odluku o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih …

Objavljeno: 04.01.2018.

Na sjednici održanoj 28. prosinca 2017. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2017. godini u Republici Hrvatskoj. više

ZAKLJUČAK O DODJELI STIPENDIJA 2017./2018.

Objavljeno: 11.12.2017.

Općinski načelnik Općine Nerežišća dana 20. studenog 2017. godine donosi ZAKLJUČAK za dodjelu stipendija Općine Nerežišća u akademskoj godini 2017./2018.ZAKLJUČAK preuzmite OVDJE. više

Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja Vela Farska - ISTOK II

Objavljeno: 28.11.2017.

Obavještava se javnost da je Općina Nerežišća pristupila izradi Urbanističkog plana uređenja Vela Farska - ISTOK II. Odluka je objavljena u Službenom glasniku Općine Nerežišća broj 6/17 na mrežnim stranicama... više

Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja Vela Farska - ISTOK I

Objavljeno: 28.11.2017.

Obavještava se javnost da je Općina Nerežišća pristupila izradi Urbanističkog plana uređenja Vela Farska - ISTOK I. Odluka je objavljena u Službenom glasniku Općine Nerežišća broj 6/17 na mrežnim stranicama... više

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje najpovoljnijih pisanih ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Op…

Objavljeno: 08.11.2017.

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09... više

JAVNI NATJEČAJ ZA UČENIKE I STUDENTE

Objavljeno: 10.10.2017.

Načelnik Općine Nerežišća raspisuje javni natječaj za ostvarivanje prava na isplatu stipendija učenicima srednjih škola i redovitim studentima s prebivalištem na području Općine Nerežišća... više

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave, evidencijski broj: EV-JED/NAB-4…

Objavljeno: 05.10.2017.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave, evidencijski broj: EV-JED/NAB-4/17 više

ODLUKA o poništenju javnog natječaja

Objavljeno: 26.09.2017.

Na temelju čl. 24. st. 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( "Narodne novine", broj 86/08 i 61/11 ), pročelnik Jedinstvenog upravnog... više

POZIV ZA ŽURNU PRIJAVU NASTALE ŠTETE - PROGLAŠENJE ELEMENTARNE NEPOGODE

Objavljeno: 25.09.2017.

Područje Općine Nerežišća zahvatila je elementarna nepogoda uzrokovana požarom koji je fizičkim osobama nanio štete na opremi, dugogodišnjim nasadima, obrtnim sredstvima i ostalim dobrima i troškovima... Na temelju Zakona o... više

Obavijest o testiranju kandidata za prijam u službu na radno mjesto viši referent za financije i r…

Objavljeno: 14.09.2017.

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši referent za financije i računovodstvo u Jedinstveni upravni odjeli Općine Nerežišća na neodređeno vrijeme... više

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave, evidencijski broj: EV-JED/NAB-3…

Objavljeno: 25.08.2017.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave, evidencijski broj: EV-JED/NAB-3/17 --- više

JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VIŠEG REFERENTA ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO JEDINSTVENOG UPRAVNOG…

Objavljeno: 23.08.2017.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nerežišća raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Višeg referenta za financije i računovodstvo u Jedinstvenom upravnom... više

ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave, evidencijski broj: EV-JED/NAB-1…

Objavljeno: 22.08.2017.

ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave, evidencijski broj: EV-JED/NAB-1/17 --- više

ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave evidencijski broj: EV-JED/NAB-2/…

Objavljeno: 21.08.2017.

ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave evidencijski broj: EV-JED/NAB-2/17 --- više

Obavijesti

01-01-2021

Postupak kod smrtnog slučaja

Kada se dogodi smrtni slučaj u stanu ili kući potrebno ga je prijaviti u što kraćem roku i bez odgađanja. Smrt su dužne prijaviti osobe koje su živjele u zajednici s umrlom osobom, srodnici ili susjedi. više

Subvencioniranje vode....

17-04-2019

Subvencioniranje vode....

Obavijest osobama koje obavljaju gospodarsku djelatnost na otoku- subvencioniranje vode. Novim Zakonom o otocima uvedene su i dodatne kategorije korisnika koje ostvaruju pravo na subvencioniranu vodu. Jedna od njih su fizičke i pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost na otoku-otočni gospodarstvenik. Ugovoreni isporučitelj vodne usluge Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU može isporučivati otočnim gospodarstvenicima vodu za ljudsku potrošnju bez ograničenja u količini, a gospodarstvenici će moći ostvariti povrat troškova do maksimalno 50 % ukupnog troška prijevoza dostavljene vode. Sve... više

Obavijest za građane

17-04-2019

Obavijest za građane

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." više

DOKUMENTI

Kontakt podaci:

OPĆINA NEREŽIŠĆA
Trg sv. Petra 5
21423 Nerežišća

OIB: 44288790358

___________________________

Podaci o banci:

OTP BANKA d.d.
IBAN: HR9524070001828000009

___________________________

RADNO VRIJEME:
07:00 - 15:00

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 14:00

___________________________

Općinski načelnik:
SVEMIR OBILINOVIĆ

Tel: +385(0)21 637-059
E-mail: nacelnik@nerezisca.hr

____________________________

Zamjenica općinskog načelnika:
KATARINA ŠTAMBUK

Tel: +385(0)21 637-059
E-mail: tajnistvo@nerezisca.hr


Ured načelnika:

Tel: +385(0)21 637-059
E-mail: tajnistvo@nerezisca.hr

___________________________

Pročelnik:
MARKO JERČIĆ

Tel: +385(0)21 637-300
E-mail: procelnik@nerezisca.hr

______________________________________________

Služba za informatiku i pomoćno-tehničke poslove:
Službenik za informiranje:
Računovodstvo:
IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ

Tel: +385(0)21 637-059
E-mail: administrator@nerezisca.hr ( Administrator )
E-mail: ppi@nerezisca.hr ( Službenik za informiranje )
E-mail: racunovodstvo@nerezisca.hr ( Računovodstvo )
_____________________________________________

 

Komunalno redarstvo

DENIS BUVINIĆ

Mob: +385(0)91 1499 537
Tel: +385(0)21 637 186
E-mail: komunalni.redar@nerezisca.hr

______________________________

Pratite nas na društvenim mrežama:

____________________________

 

Copyright © 2011. - 2021. Sva prava pridržana. / Općina Nerežišća / Trg sv. Petra 5, 21423 Nerežišća / tel: +385(0)21 637 059 / Elektronička kontaktna točka: administrator@nerezisca.hr