Prostorni plan uređenja - OPĆINE NEREŽIŠĆA

 

Klikom na traženo preuzmite željeni dokument:

- PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE NEREŽIŠĆA

- ODLUKU o sadržaju studije strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nerežišća - objava 19.7.2019.
- INFORMACIJA O PROVEDBI POSTUPKA STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ - objava 19.04.2019.
  Temeljem Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 03/17, u tekstu dalje: Uredba) Općinski načelnik Općine Nerežišća donio je Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (dalje u tekstu III. ID PPU) Općine Nerežišća.
U svrhu informiranja javnosti, Informacija se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Općine Nerežišća (www.nerezisca.hr).

Poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoja mišljenja i prijedloge za sadržaj strateške studije utjecaja na okoliš III. ID PPU Općine Nerežišća:

  Adresa dostave: Općina Nerežišća, Trg Sv. Petra 5, 21423 Nerežišća, s naznakom: „SPUO za III. ID PPU Općine Nerežišća“.
  Rok dostave mišljenja: 30 dana od dana objave ove Informacije.
  .
- - INFORMACIJA O PROVEDBI POSTUPKA STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ III. IZMJENA I DOPUNA PP UREĐENJA OPĆINE NEREŽIŠĆA
- .- ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ III. IZMJENA I DOPUNA PP UREĐENJA OPĆINE NEREŽIŠĆA
  .
   
  - ODLUKA O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE NEREŽIŠĆA
  - OBAVIJEST O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOR PLANA UREĐENJA OPĆINE NEREŽIŠĆA
   
 

27-10-2020

 

- Obavijest o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nerežišća

 
03-12-2020
- ODLUKU o obustavi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nerežišća
  28-05-2021 - ODLUKA o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nerežišća
  28-05-2021 - Informacija o provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nerežišća
   
   
   
   


- URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA OPĆINE NEREŽIŠĆA

   
   
  2008. - Urbanistički plan uređenja poslovno-gospodarske zone Balun-Vrpolje:

UPU BALUN-VRPOLJE

   

 

  2011. - Urbanistički plan uređenja za zonu turističkog naselja Zamirje-Gustirna Rat:


UPU ZAMIRJE GUSTIRNA RAT 2011

     2014. - Urbanistički plan uređenja poslovno-gospodarske zone Dumanići:


UPU DUMANIĆI

 

   
  2014. - Urbanistički plan uređenja "Smrka" - luka nautičkog turizma - marina :
  UPU SMRKA
  CILJANE IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "SMRKA" LUKA NAUTIČKOG TURIZMA - MARINA
  - I. OBRAZLOŽENJE
  - ODLUKA O CILJANIM IZMJENAMA I DOPUNAMA UPU-a "SMRKA" LUKA NAUTIČKOG TURIZMA - MARINA
  - SAŽETAK ZA JAVNOST
  - GRAFIKA
   
   
   
   
   
   

   2015. - URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA "Pletenik", "Jerkovica" i "Prajca"
  - Zaključak o utvrđivanju prijedloga za javnu raspravu - OVDJE.
  - Zaključak o objavi javne rasprave - OVDJE.
  - Obrazloženje - OVDJE.
  - Odredbe za provođenje plana - OVDJE.
 
- Sažetak za javnost UPU područja PLETENIK, JERKOVICA I PRAJCA - OVDJE.
  - GRAFIČKI PRIKAZ
  - OBRAZLOŽENJE
 
- ODLUKA O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA "PLETENIK", "JERKOVICA" I "PRAJCA"
   
   

 
  2015. - URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA UGOSTITELJSKO- TURISTIČKE ZONE "SMRKA"
  - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone "Smrka" - OVDJE.
  - Zaključak o utvrđivanju prijedloga za javnu raspravu - OVDJE.
  - Zaključak o objavi javne rasprave - OVDJE.
  - GRAFIČKI PRIKAZ
  - I. Obrazloženje - OVDJE.
  - Odluka o donošenju UPU-a ugostiteljsko-turističke zone "Smrka" - OVDJE.
   
   

 


 


- UPU VELA FARSKA - ISTOK I

 

  - IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA VELA FARSKA-ISTOK I - OVDJE.
  - PRILOZI UZ IZVJEŠĆE - OVDJE.
  - PRIMJEDBE - OVDJE.
   
   
   
   


  - Zaključak o utvrđivanju prijedloga plana za javnu raspravu - OVDJE.
  - Zaključak o objavi javne rasprave - OVDJE.


  URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA VELA FARSKA - ISTOK I
  2017. - Odluka o donošenju UPU-a Vela Farska - ISTOK I - OVDJE.
  2017. - Obavijest o izradi UPU-a Vela Farska - ISTOK I - OVDJE
 

2018. - Općina Nerežišća pokrenula je izradu Urbanističkog plana uređenja Vela Farska – Istok I.
Sukladno članku 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članku 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategija, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17), a temeljem mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije KLASA:350-02/17-03/0049, URBROJ:2181/1-10/07-18-0003 izrada Urbanističkog plana Vela Farska – Istok I podliježe obvezi ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. U Odluci o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Urbanističkog plana uređenja Vela Farska – Istok I navedeni su razlozi za izradu i donošenje Urbanističkog plana. U Obrascu o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš dani su podaci sukladno Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategija, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17).

  - Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta - Istok I - OVDJE
  - OBRAZAC O OCJENI O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE NA OKOLIŠ - VELA FARSKA ISTOK I - OVDJE
  - Informacija o provedenoj ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš - OVDJE.
  - ODLUKA da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš - OVDJE.
   
   

 

   
   
 
GRAFIKA
  - 1_namjena
  - 2a_promet
  - 2b_EKI
  - 2c_VIK
  - 2d_elektro
  - 3_uvjeti
  - 4_nacini
  - obrazloženje
  - odredbe
  - sazetak_za_javnost

  


- UPU VELA FARSKA-ISTOK II


08-07-2020

  - Zaključak o objavi PONOVNE javne rasprave preuzmite OVDJE.
   


17-7-2020 - - GRAFIKA, OBRAZLOŽENJE, ODREDBE, SAŽETAK ZA JAVNOST

  - 1_namjena
  - 2a_promet
  - 2b_struja
  - 2c_voda
  - 3a_zastita
  - 3b p mjere z
  - 4a oblici
  - 4b gradnja
  - 4 c parcelacija
  - obrazloženje
  - Odredbe
- Sažetak za javnost

 

24-8-2020

  - Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi UPU Vela Farska - Istok II, preuzmite OVDJE.

   


17-2-2021

  GRAFIKA
- UPU_VF_Istok2-1 NAMJENA
- UPU_VF_Istok2-2A PROMET
- UPU_VF_Istok2-2B STRUJA
- UPU_VF_Istok2-2C VODA
- UPU_VF_Istok2-3 ZAŠTITA
- UPU_VF_Istok2-3B P MJERE Z
- UPU_VF_Istok2-4A OBLICI K
- UPU_VF_Istok2-4B GRADNJA
- UPU_VF_Istok2-4C PARCELACIJA
  - URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA VELA FARSKA - ISTOK II
  2017. - Odluka o donošenju UPU-a Vela Farska - ISTOK II - OVDJE.
  2017. - Obavijest o izradi UPU-a Vela Farska - ISTOK II - OVDJE
  2018. - Općina Nerežišća pokrenula je izradu Urbanističkog plana uređenja Vela Farska – Istok II.
Sukladno članku 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članku 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategija, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17), a temeljem mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije KLASA:350-02/17-03/0049, URBROJ:2181/1-10/07-18-0003 izrada Urbanističkog plana Vela Farska – Istok II podliježe obvezi ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. U Odluci o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Urbanističkog plana uređenja Vela Farska – Istok II navedeni su razlozi za izradu i donošenje Urbanističkog plana. U Obrascu o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš dani su podaci sukladno Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategija, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17).
  - Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta - Istok II - OVDJE
  - OBRAZAC O OCJENI O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE NA OKOLIŠ - VELA FARSKA ISTOK II - OVDJE
  - Informacija o provedenoj ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš - OVDJE.
  - ODLUKA da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš - OVDJE.


11-12-2018

  - Zaključak o objavi javne rasprave preuzmite OVDJE.
   

17-12-2018

  - 1_namjena
  - 2a_promet
  - 2b_EKI
  - 2c_VIK
   
  - 3a_uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - uvjeti korištenja
  - 3b_uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - mjere posebne zaštite
  - 4a_način i uvjeti gradnje - oblici korištenja
  - 4b_način i uvjeti gradnje - način gradnje
  - 4c_način i uvjeti gradnje - plan parcelacije
  - obrazloženje
  - odredbe
  - sazetak_za_javnost

 

21-02-2020

  - Izvješće o javnoj raspravi UPU Vela Farska - Istok II - preuzmite OVDJE.
   

 o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nerežišća

Obavijesti

01-01-2021

Postupak kod smrtnog slučaja

Kada se dogodi smrtni slučaj u stanu ili kući potrebno ga je prijaviti u što kraćem roku i bez odgađanja. Smrt su dužne prijaviti osobe koje su živjele u zajednici s umrlom osobom, srodnici ili susjedi. više

Subvencioniranje vode....

17-04-2019

Subvencioniranje vode....

Obavijest osobama koje obavljaju gospodarsku djelatnost na otoku- subvencioniranje vode. Novim Zakonom o otocima uvedene su i dodatne kategorije korisnika koje ostvaruju pravo na subvencioniranu vodu. Jedna od njih su fizičke i pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost na otoku-otočni gospodarstvenik. Ugovoreni isporučitelj vodne usluge Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU može isporučivati otočnim gospodarstvenicima vodu za ljudsku potrošnju bez ograničenja u količini, a gospodarstvenici će moći ostvariti povrat troškova do maksimalno 50 % ukupnog troška prijevoza dostavljene vode. Sve... više

Obavijest za građane

17-04-2019

Obavijest za građane

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." više

DOKUMENTI

Kontakt podaci:

OPĆINA NEREŽIŠĆA
Trg sv. Petra 5
21423 Nerežišća

OIB: 44288790358

___________________________

Podaci o banci:

OTP BANKA d.d.
IBAN: HR9524070001828000009

___________________________

RADNO VRIJEME:
07:00 - 15:00

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 14:00

___________________________

Općinski načelnik:
SVEMIR OBILINOVIĆ

Tel: +385(0)21 637-059
E-mail: nacelnik@nerezisca.hr

____________________________

Zamjenica općinskog načelnika:
KATARINA ŠTAMBUK

Tel: +385(0)21 637-059
E-mail: tajnistvo@nerezisca.hr


Ured načelnika:

Tel: +385(0)21 637-059
E-mail: tajnistvo@nerezisca.hr

___________________________

Pročelnik:
MARKO JERČIĆ

Tel: +385(0)21 637-300
E-mail: procelnik@nerezisca.hr

______________________________________________

Služba za informatiku i pomoćno-tehničke poslove:
Službenik za informiranje:
Računovodstvo:
IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ

Tel: +385(0)21 637-059
E-mail: administrator@nerezisca.hr ( Administrator )
E-mail: ppi@nerezisca.hr ( Službenik za informiranje )
E-mail: racunovodstvo@nerezisca.hr ( Računovodstvo )
_____________________________________________

 

Komunalno redarstvo

DENIS BUVINIĆ

Mob: +385(0)91 1499 537
Tel: +385(0)21 637 186
E-mail: komunalni.redar@nerezisca.hr

______________________________

Pratite nas na društvenim mrežama:

____________________________

 

Copyright © 2011. - 2021. Sva prava pridržana. / Općina Nerežišća / Trg sv. Petra 5, 21423 Nerežišća / tel: +385(0)21 637 059 / Elektronička kontaktna točka: administrator@nerezisca.hr