LOKALNI IZBORI 2021


- PGO 2017.-2022.

- Pristup informacijama

Baner

- Službeni dokumenti

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner


Prijava za posao popisivača i kontrolora
Petak, 25 Lipanj 2021 07:27

Na temelju članka 19. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (NN, br. 25/20. i 34/21.), glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku raspisuje JAVNI POZIV zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine

Više...
 
JAVNI NATJEČAJ ZA ODREĐIVANJE PRINUDNOG UPRAVITELJA
Četvrtak, 24 Lipanj 2021 13:45

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,  109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), vezano uz odredbu članka 385. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14) i članka 44. Statuta Općine Nerežišća („Službeni glasnik Općine Nerežišća“ broj 6/21),  načelnik Općine Nerežišća objavljuje JAVNI NATJEČAJ ZA ODREĐIVANJE PRINUDNOG UPRAVITELJA

Više...
 
Program sufinanciranja nabave sadnog materijala - JAVNI POZIV 2021
Petak, 28 Svibanj 2021 07:06

Općina Nerežišća sudjeluje i ove godine u Programu sufinanciranja nabave sadnog materijala za 2021. godinu kako bi se poljoprivrednim proizvođačima omogućila povoljnija nabava materijala za podizanje novih nasada.

Više...
 
Obavijest o radnom vremenu radi ovjere očitovanja
Utorak, 20 Travanj 2021 09:38

U nastavku preuzmite obavijest o radnom vremenu radi ovjere očitovanja o prihvaćanju kandidature te zaprimanju kandidacijskih lista za članove vijeća i kandidatura za izbor načelnika...

Više...
 
IZVJEŠĆE o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine Nerežišća za 2020. godinu
Petak, 26 Veljača 2021 14:40

Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/18, 98/19), Jedinstveni upravni odjel Općine Nerežišća objavljuje

Više...
 
DRUGI PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
Srijeda, 09 Prosinac 2020 08:42

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“  broj: 125/11, 64/15, 112/18) i članka 4. Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Nerežišća (“Službeni glasnik Općine Nerežišća” broj 2/12, 7/14), općinski načelnik Općine Nerežišća utvrđuje tekst i raspisuje sljedeći drugi ponovljeni Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Nerežišćima na adresi Trg sv. Petra 1.

Više...
 
JAVNI POZIV za iskaz interesa za kupnju grobnica na mjesnom groblju u Nerežišćima
Petak, 04 Prosinac 2020 08:01

Općina Nerežišća obavještava sve zainteresirane osobe da se u 2021. godini planira izgradnja grobnica na mjesnom groblju u Nerežišćima te ovim putem poziva sve zainteresirane osobe s prebivalištem na području Općine Nerežišća da iskažu svoj interes za kupnju grobnica.

Više...
 
OGLAS ZA IMENOVANJE PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA, na određeno vrijeme
Četvrtak, 03 Rujan 2020 09:11

Na temelju članaka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), članka 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH broj 74/10 i 125/14 ) i članka 44. Statuta Općine Nerežišća („Službeni glasnik Općine Nerežišća“ broj 1/13, 4/13, 1/20), općinski načelnik Općine Nerežišća raspisuje...

Više...
 
OGLAS za prijam u službu - POMOĆNI KOMUNALNI RADNIK
Srijeda, 17 Lipanj 2020 09:03

Na temelju članka 28. i 29., u svezi s člankom 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine„ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19, dalje: Zakon), Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nerežišća („Službeni glasnik Općine Nerežišća“ broj 1/17), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nerežišća raspisuje OGLAS za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Nerežišća za radno mjesto: Pomoćni komunalni radnik – 1 izvršitelj m/ž (namještenik), na određeno vrijeme od dva (2) mjeseca, puno radno vrijeme.

Više...
 
MJERE S CILJEM SPRJEČAVANJA ŠIRENJA KORONA VIRUSA
Četvrtak, 12 Ožujak 2020 10:09

Općina Nerežišća od danas, 12.3.2020. uvodi mjere s ciljem sprječavanja širenja korona virusa.

Više...
 
POZIV - subvencionirana cijena vode
Srijeda, 12 Veljača 2020 12:54

Pozivamo sve koji imaju prijavljeno prebivalište te borave najmanje 183 dana godišnje u naseljima Općine Nerežišća koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe, a žele ostvariti pravo na subvencioniranu cijenu vode za ljudsku potrošnju sukladno Zakonu o otocima, da najkasnije do petka 21. veljače 2020. dostave svoje podatke Općini Nerežišća na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili osobno u prostorije Općine Nerežišća.

Više...
 
PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljenog službenog vozila
Srijeda, 15 Siječanj 2020 13:31

Na temelju Odluke općinskog načelnika o prodaji rabljenog službenog vozila u operativnom leasingu Općine Nerežišća, KLASA: 940-01/20-01/01, URBROJ: 2104/04-20-01 od dana 15. siječnja 2020. godine raspisuje se PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljenog službenog vozila.

Više...
 
JAVNI NATJEČAJ za ostvarivanje prava na stipendije - STUDENTI
Petak, 10 Siječanj 2020 09:08

Općinski načelnik Općine Nerežišća raspisuje Javni natječaj za ostvarivanje prava na isplatu stipendija redovitim studentima s prebivalištem na području OPĆINE NEREŽIŠĆA.

Više...
 

...

OBAVIJEST - NOVI RAČUN OPĆINE NEREŽIŠĆA NAKON PRIPAJANJA OTP BANCI


IBAN: HR9524070001828000009

...

 
PRIJEDLOG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2020. GODINU - JAVNO SAVJETOVANJE
Petak, 29 Studeni 2019 10:14

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Nerežišća za 2020. godinu. Razdoblje savjetovanja: 29.11.2019. -29.12.2019.

Više...
 
POTPISIVANJE SPORAZUMA O SURADNJI NA PROJEKTU JOINT SECAP
Utorak, 05 Studeni 2019 14:00

Jučer je u Splitu potpisan zajednički sporazuma o provedbi daljnjih aktivnosti u sklopu projekta Joint_SECAP između Splitsko-dalmatinske županije i svih jedinica lokalne samouprave Otoka Brača.

Više...
 
LOKALNI IZBORI 2021
Petak, 30 Travanj 2021 10:03

Objava pravovaljanih kandidacijskih lista/kandidatura izvršena 30. travnja 2021. u 10:00 sati te od toga trenutka teče rok za prigovor, koji se podnosi u roku od 48 sati, ovom izbornom povjerenstvu, dok o istome odlučuje Županijsko izborno povjerenstvo Splitsko-dalmatinske županije.

OIP NEREŽIŠĆA

Više...
 
JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Nerežišća - KOMUNALNI RADNIK
Petak, 19 Ožujak 2021 22:42

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nerežišća raspisuje...

Više...
 
JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Nerežišća
Srijeda, 24 Veljača 2021 19:39

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nerežišća raspisuje...

Više...
 
PRIJEDLOG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2021. GODINU - JAVNO SAVJETOVANJE
Petak, 04 Prosinac 2020 12:29

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Nerežišća za 2020. godinu. Razdoblje savjetovanja: 4.12.2020. - 4.1.2021.

Više...
 
ODLUKU o raspisivanju natječaja za ostvarivanje prava na stipendije 2020./2021.
Četvrtak, 12 Studeni 2020 13:17

Na temelju članka 44. Statuta Općine Nerežišća („Službeni glasnik Općine Nerežišća“ broj: 1/13, 4/13 i 1/20), članka 3. i članka 15. stavak 2. Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata s područja Općine Nerežišća („Službeni glasnik Općine Nerežišća“ broj: 9/19, 3/20), općinski načelnik Općine Nerežišća, dana 11. studenog 2020. godine donosi  ODLUKU o raspisivanju natječaja za ostvarivanje prava na stipendije za učenike srednjih škola i studente s prebivalištem na području Općine Nerežišća.

Više...
 
Ponovna javna rasprava za Prijedlog Urbanističokg plana uređenja "VELA FARSKA - ISTOK II"
Srijeda, 08 Srpanj 2020 10:49

Objavljena je PONOVNA javna rasprava za Prijedlog Urbanističkog plana uređenja "VELA FARSKA - ISTOK II"...

Više...
 
JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/ICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE NEREŽIŠĆA NA NEODREĐENO VRIJEME ( JEDAN IZVRŠITELJ/ICA )
Četvrtak, 12 Ožujak 2020 11:42

Na temelju članaka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 74/10, 125/14), općinski načelnik Općine Nerežišća raspisuje Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nerežišća...

Više...
 
DODJELA STIPENDIJA
Srijeda, 12 Veljača 2020 13:50

Na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija, općinski načelnik donosi zaključke za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i redovitim studentima te Zaključak kojim se dodjeljuje priznanje i nagrada za izniman uspjeh u školskoj godini 2018./2019.

Više...
 
Program sufinanciranja nabave sadnog materijala - JAVNI POZIV 2020
Utorak, 11 Veljača 2020 09:39

Općina Nerežišća sudjeluje i ove godine u Programu sufinanciranja nabave sadnog materijala za 2020. godinu kako bi se poljoprivrednim proizvođačima omogućila povoljnija nabava materijala za podizanje novih nasada.

Više...
 
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu
Ponedjeljak, 13 Siječanj 2020 11:18

Općina Nerežišća objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu

Više...
 
JAVNI NATJEČAJ za ostvarivanje prava na stipendije - UČENICI
Petak, 10 Siječanj 2020 09:06

Općinski načelnik Općine Nerežišća raspisuje Javni natječaj za ostvarivanje prava na isplatu stipendija redovitim učenicima srednjih škola s prebivalištem na području OPĆINE NEREŽIŠĆA.

Više...
 
O B A V I J E S T - ISPLATA BOŽIĆNICA
Utorak, 03 Prosinac 2019 11:00

Obavještavamo vas da je općinski načelnik Općine Nerežišća, temeljem svojih ovlasti, a sukladno socijalnoj politici Općine Nerežišća te brizi za stariju populaciju naše Općine donio Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći – božićnice, umirovljenicima i starijim osobama koje ne ostvaruju pravo na mirovinu s prebivalištem na području Općine Nerežišća.

Više...
 
Splitsko-dalmatinska županija u realizaciji projekta održivog transporta "Sutra" poziva građane da sudjeluju u anketi
Petak, 22 Studeni 2019 07:26

Splitsko-dalmatinska županija u partnerstvu s nekoliko gradova i općina s područja Hrvatske i Italije, provodi prekogranični projekt Održivog transporta na jadranskim priobalnim područjima i zaleđu "Sutra". Projekt ukupne vrijednosti 2.897.500,00 eura realizira se u razdoblju od početka 2019. godine do konca lipnja 2021. godine i dio je EU programa INTERREG V-A Italy - Hrvatska.

Više...
 
PROJEKT "REVITALIZACIJA VINOGRADARSTVA U SD ŽUPANIJI"
Utorak, 05 Studeni 2019 08:07

Srednja škola Braća Radić Kaštel Štafilić –Nehaj provodi projekt Revitalizacija vinogradarstva u SD županiji kroz koji omogućava nezaposlenima iz naše županije besplatno obrazovanje u programu Voćar, vinogradar, vinar.

Više...
 
« Početak«12345678910»Kraj »

Stranica 1 od 15

Korištenjem stranice nerezisca.hr pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine funkcionalnostiVam neće biti dostupne. Vise o kolacicima procitajte u uvjetima koristenja.

Prihvacam kolacice na ovoj stranici.