Stipendiranje učenika i studenata - zaključci

Objavljeno: 26.11.2021.

Na temelju članka 44. Statuta Općine Nerežišća («Službeni glasnik Općine Nerežišća» broj 6/21) te članka 20. stavak 2. Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata s područja Općine... više

Natječaj za dodjelu stipendija studentima i učenicima za akademsku – školsku 2021./2022. godinu

Objavljeno: 15.10.2021.

Na temelju članka 44. Statuta Općine Nerežišća („Službeni glasnik Općine Nerežišća“ broj: 6/21), članka 3. i članka 15. stavak 2. Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata s... više

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova u vlasništvu Općine Nerežišća

Objavljeno: 15.10.2021.

Na temelju članka 15. Odluke o davanju u najam stana u vlasništvu Općine Nerežišća („Službeni glasnik Općine Nerežišća“ broj 2/20), načelnik Općine Nerežišća objavljuje JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za... više

Ažuriranje službenih stranica

Objavljeno: 06.10.2021.

Općina Nerežišća je u postupku ažuriranja službenih mrežnih stranica. Objavljen sadržaj još nije do kraja ažuriran. Molimo na razumijevanje. Ukoliko imate pitanja, slobodno nam se obratite na mail: administrator@nerezisca.hr više

OBAVIJEST O RADOVIMA

Objavljeno: 28.09.2021.

Zbog radova na dijelu ulice Put sv. Jakova, dana 29. (srijeda) i 30. (četvrtak) rujna 2021. neće biti moguće prometovanje na dionici od Trga dr. Franje Tuđmana prema crkvici sv... više

JAVNI NATJEČAJ - VIŠI REFERENT ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

Objavljeno: 20.09.2021.

Na temelju članaka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine„ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 dalje: Zakon )... više

STOLNI TENIS NA BRAČU - PRIJAVE

Objavljeno: 17.09.2021.

Od 27. rujna STK Split pokreće rekreativnu stolnotenisku ligu na otoku Braču pod nazivom Pingić Brač. Prijave traju od 15. do 22. rujna, a svi detalji o lizi i načinu... više

TRAŽE SE STATISTI

Objavljeno: 11.09.2021.

Za otprilike tri tjedna će se na Braču tijekom dva dana snimati njemački film, a za te scene su potrebni i lokalni statisti. više

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Objavljeno: 04.08.2021.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18) i članka 4. Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Nerežišća (“Službeni glasnik... više

Prijava za posao popisivača i kontrolora

Objavljeno: 25.06.2021.

Na temelju članka 19. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (NN, br. 25/20. i 34/21.), glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku raspisuje JAVNI POZIV... više

JAVNI NATJEČAJ ZA ODREĐIVANJE PRINUDNOG UPRAVITELJA

Objavljeno: 24.06.2021.

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 –... više

Program sufinanciranja nabave sadnog materijala - JAVNI POZIV 2021

Objavljeno: 28.05.2021.

Općina Nerežišća sudjeluje i ove godine u Programu sufinanciranja nabave sadnog materijala za 2021. godinu kako bi se poljoprivrednim proizvođačima omogućila povoljnija nabava materijala za podizanje novih nasada. više

LOKALNI IZBORI 2021

Objavljeno: 30.04.2021.

Objava pravovaljanih kandidacijskih lista/kandidatura izvršena 30. travnja 2021. u 10:00 sati te od toga trenutka teče rok za prigovor, koji se podnosi u roku od 48 sati, ovom izbornom povjerenstvu... više

Obavijest o radnom vremenu radi ovjere očitovanja

Objavljeno: 20.04.2021.

U nastavku preuzmite obavijest o radnom vremenu radi ovjere očitovanja o prihvaćanju kandidature te zaprimanju kandidacijskih lista za članove vijeća i kandidatura za izbor načelnika... više

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Nerežišća - KOMUNALNI RADNIK

Objavljeno: 19.03.2021.

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela... više

IZVJEŠĆE o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine Nerežišća za 2020. godinu

Objavljeno: 26.02.2021.

Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/18, 98/19), Jedinstveni upravni odjel Općine Nerežišća objavljuje više

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Nerežišća

Objavljeno: 24.02.2021.

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela... više

DRUGI PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Objavljeno: 09.12.2020.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“ broj: 125/11, 64/15, 112/18) i članka 4. Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Nerežišća (“Službeni... više

PRIJEDLOG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2021. GODINU - JAVNO SAVJETOVANJE

Objavljeno: 04.12.2020.

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Nerežišća za 2020. godinu. Razdoblje savjetovanja: 4.12.2020. - 4.1.2021. više

ODLUKU o raspisivanju natječaja za ostvarivanje prava na stipendije 2020./2021.

Objavljeno: 12.11.2020.

Na temelju članka 44. Statuta Općine Nerežišća („Službeni glasnik Općine Nerežišća“ broj: 1/13, 4/13 i 1/20), članka 3. i članka 15. stavak 2. Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja učenika... više

JAVNI POZIV

Objavljeno: 24.09.2020.

Na temelju članka 44. Statuta Općine Nerežišća („Službeni glasnik Općine Nerežišća“ broj 1/13, 4/13 i 1/20), općinski načelnik Općine Nerežišća objavljuje JAVNI POZIV. više

OGLAS ZA IMENOVANJE PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA, na određeno vrijeme

Objavljeno: 03.09.2020.

Na temelju članaka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), članka 24. Uredbe o... više

Ponovna javna rasprava za Prijedlog Urbanističokg plana uređenja "VELA FARSKA - ISTOK II"

Objavljeno: 08.07.2020.

Objavljena je PONOVNA javna rasprava za Prijedlog Urbanističkog plana uređenja "VELA FARSKA - ISTOK II"... više

OGLAS za prijam u službu - POMOĆNI KOMUNALNI RADNIK

Objavljeno: 17.06.2020.

Na temelju članka 28. i 29., u svezi s člankom 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine„ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19, dalje: Zakon)... više

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/ICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Objavljeno: 12.03.2020.

Na temelju članaka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj... više

MJERE S CILJEM SPRJEČAVANJA ŠIRENJA KORONA VIRUSA

Objavljeno: 12.03.2020.

Općina Nerežišća od danas, 12.3.2020. uvodi mjere s ciljem sprječavanja širenja korona virusa. više

DODJELA STIPENDIJA

Objavljeno: 12.02.2020.

Na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija, općinski načelnik donosi zaključke za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i redovitim studentima te Zaključak kojim se dodjeljuje priznanje i nagrada za izniman uspjeh... više

POZIV - subvencionirana cijena vode

Objavljeno: 12.02.2020.

Pozivamo sve koji imaju prijavljeno prebivalište te borave najmanje 183 dana godišnje u naseljima Općine Nerežišća koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe, a žele ostvariti pravo na subvencioniranu cijenu... više

Splitsko-dalmatinska županija sufinancirala je projekt utvrđivanja granica pomorskog dobra u k.o. Nerežišća na otoku Braču

Objavljeno: 11.02.2020.

Splitsko-dalmatinska županija sufinancirala je projekt utvrđivanja granica pomorskog dobra u k.o. Nerežišća na otoku Braču temeljem Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatiske županije za 2019. godinu... više

Program sufinanciranja nabave sadnog materijala - JAVNI POZIV 2020

Objavljeno: 11.02.2020.

Općina Nerežišća sudjeluje i ove godine u Programu sufinanciranja nabave sadnog materijala za 2020. godinu kako bi se poljoprivrednim proizvođačima omogućila povoljnija nabava materijala za podizanje novih nasada. više

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu

Objavljeno: 10.01.2020.

Općina Nerežišća objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu više

JAVNI NATJEČAJ za ostvarivanje prava na stipendije - STUDENTI

Objavljeno: 10.01.2020.

Općinski načelnik Općine Nerežišća raspisuje Javni natječaj za ostvarivanje prava na isplatu stipendija redovitim studentima s prebivalištem na području OPĆINE NEREŽIŠĆA. više

JAVNI NATJEČAJ za ostvarivanje prava na stipendije - UČENICI

Objavljeno: 10.01.2020.

Općinski načelnik Općine Nerežišća raspisuje Javni natječaj za ostvarivanje prava na isplatu stipendija redovitim učenicima srednjih škola s prebivalištem na području OPĆINE NEREŽIŠĆA. više

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU RABLJENOG SLUŽBENOG VOZILA

Objavljeno: 18.12.2019.

Na temelju Odluke općinskog načelnika o prodaji rabljenog službenog vozila u operativnom leasingu Općine Nerežišća, KLASA: 363-02/19-01/13, URBROJ: 2104/04-19-01 od dana 18. prosinca 2019. godine raspisuje se JAVNI NATJEČAJ za... više

O B A V I J E S T - ISPLATA BOŽIĆNICA

Objavljeno: 03.12.2019.

Obavještavamo vas da je općinski načelnik Općine Nerežišća, temeljem svojih ovlasti, a sukladno socijalnoj politici Općine Nerežišća te brizi za stariju populaciju naše Općine donio Odluke o isplati jednokratne novčane... više

PRIJEDLOG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2020. GODINU - JAVNO SAVJETOVANJE

Objavljeno: 29.11.2019.

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Nerežišća za 2020. godinu. Razdoblje savjetovanja: 29.11.2019. -29.12.2019. više

POTPISIVANJE SPORAZUMA O SURADNJI NA PROJEKTU JOINT SECAP

Objavljeno: 05.11.2019.

Jučer je u Splitu potpisan zajednički sporazuma o provedbi daljnjih aktivnosti u sklopu projekta Joint_SECAP između Splitsko-dalmatinske županije i svih jedinica lokalne samouprave Otoka Brača. više

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u području kulture i sporta Općine Nerežišća za 2020. godinu

Objavljeno: 21.10.2019.

Općina Nerežišća objavljuje Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u području kulture i sporta Općine Nerežišća za 2020. godinu. više

RADOVI NA PRIKLJUČKU GTS DONJI HUMAC

Objavljeno: 21.10.2019.

Obavještavamo vas da će sutra, 22.10. te u srijedu, 23.10. za sav promet biti zatvorena prometnica prema kamenolomima u Donjem Humcu. više

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Objavljeno: 15.10.2019.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18) i članka 4. Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Nerežišća (“Službeni glasnik... više

PREDLOŽITE KOMUNALNE PRIORITETE SVOGA MISTA!

Objavljeno: 14.10.2019.

Pozivaju se mještani Općine Nerežišća da dostave prijedloge manjih komunalnih zahvata radi izrade prijedloga plana komunalnih prioriteta za narednu 2020. godinu. više

Prihvaćeni zahtjevi za upis djece

Objavljeno: 27.08.2019.

U nastavku donosimo prihvaćene zahtjeve za upis djece u kraći (petosatni) vrtićni program Dječjeg vrtića Nerežišća za 2019./2020. godinu... više

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU (provedba savjetovanja sa zainteresiranom javnošću)

Objavljeno: 22.07.2019.

U nastavku objavljujemo Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu... više

PONOVLJENI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Objavljeno: 18.07.2019.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora ( „Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18 ) i članka 4. Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Nerežišća... više

ODABRANI PROJEKTI

Objavljeno: 08.07.2019.

Projekti "OPREMANJE DRUŠTVENOG DOMA "RETOND" U DONJEM HUMCU" i "IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA U DRAČEVICI" dobili max. iznos potpore od 148.250,00 kuna. više

IZDAVANJE DOZVOLA ZA AUTOTAKSI PRIJEVOZ PUTNIKA

Objavljeno: 01.07.2019.

Zahtjev za izdavanje dozvole za autotaksi prijevoz putnika na području Općine Nerežišća može se dostaviti osobno ili poštom na adresu Jedinstvenog upravnog odjela, Trg sv. Petra 5, Nerežišća ili na... više

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Objavljeno: 13.06.2019.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora ( „Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18 ) i članka 4. Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Nerežišća... više

SJEDNICA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE NEREŽIŠĆA

Objavljeno: 02.05.2019.

U općinskoj vijećnici u Nerežišćima u utorak je održana sjednica Stožera civilne zaštite Općine Nerežišća... više

XXIII Simpozij kamenara s tematikom branja, obrade, ugradbe i restauracije kamena 2019

Objavljeno: 19.04.2019.

XXIII Simpozij kamenara s tematikom branja, obrade, ugradbe i restauracije kamena 2019. događa se u godini u kojoj će se obilježiti i 110. godišnjica osnutka Klesarske škole.Klesarska škola Pučišća poziva... više

Obavijest osobama koje obavljaju gospodarsku djelatnost na otoku- subvencioniranje vode

Objavljeno: 17.04.2019.

Novim Zakonom o otocima uvedene su i dodatne kategorije korisnika koje ostvaruju pravo na subvencioniranu vodu. Jedna od njih su fizičke i pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost na otoku-otočni... više

POZIV - subvencionirana cijena vode

Objavljeno: 16.04.2019.

Pozivamo sve koji imaju prijavljeno prebivalište te borave najmanje 183 dana godišnje u naseljima Općine Nerežišća koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe, a žele ostvariti pravo na subvencioniranu cijenu... više

Ponavljanje drugog postupka javne rasprave za projekt Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Nerežišća

Objavljeno: 12.04.2019.

Općina Nerežišća je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Nerežišća, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Općina Nerežišća, Grad Hvar, Grad Komiža, Grad Stari Grad, Grad Supetar... više

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Nerežišća za 2018. godinu

Objavljeno: 01.04.2019.

Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17 I 14/19) i članka 44. Statuta Općine Nerežišća ("Službeni glasnik Općine Nerežišća" broj 1/13, 4/13), općinski... više

Objava biračima za izbore za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Objavljeno: 01.04.2019.

Predsjednica Republike Hrvatska donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Izbori  će se održati u nedjelju 26. svibnja 2019. više

Predstavljene poticajne demografske mjere Splitsko dalmatinske županije „Tu je tvoj dom“

Objavljeno: 14.03.2019.

U zgradi Županije župan Blaženko Boban sa suradnicima predstavio je  novi poticajno demografski projekt Splitsko dalmatinske županije „Tu je tvoj dom“. Cilj ovog projekta je stvoriti osnovne uvjete za ostanak... više

Plastičnim čepovima do skupih lijekova

Objavljeno: 08.03.2019.

Općina Nerežišća, Osnovna škola Supetar - Podružnica Nerežišća, Dječji vrtić Mrvica - Nerežišća i ugostitelji s područja Općine Nerežišća uključuju se u projekt Udruge oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske... više

Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“

Objavljeno: 05.03.2019.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ 2019. Procedura dodjele oznake „Hrvatski otočni proizvod“ utemeljena je u Zakonu o otocima („Narodne... više

POMORSKO DOBRO JE NAŠE DOBRO

Objavljeno: 25.02.2019.

Pokrenut županijski projekt „Pomorsko je dobro“ za očuvanje pomorskog dobra kojim se želi potaknuti građane i institucije na aktivniju zaštitu pomorskog dobra. više

Program sufinanciranja nabave sadnog materijala - JAVNI POZIV

Objavljeno: 19.02.2019.

Općina Nerežišća sudjeluje u Programu sufinanciranja nabave sadnog materijala za 2019. godinu kako bi se poljoprivrednim proizvođačima omogućila povoljnija nabava materijala za podizanje novih nasada. više

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu - KOMUNALNI RADNIK I

Objavljeno: 15.02.2019.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  samoupravi („Narodne novine„ broj 86/08, 61/11 i 04/18, dalje: Zakon), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine... više

Lokacije zelenih otoka

Objavljeno: 14.02.2019.

Na području Općine Nerežišća  postavljeno je osam zelenih otoka putem kojih se odvojeno prikupljaju papir,  staklo, metal, tekstil i plastika. Zeleni otoci postavljeni su na sljedećim lokacijama: Naselje Nerežišća:1.    Trg Franje... više

Uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranje lokacija odbačenog otpada

Objavljeno: 14.02.2019.

Općinski načelnik Općine Nerežišća donio je Odluku o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada. više

Svečana dodjela ugovora po Programu razvoja otoka

Objavljeno: 07.02.2019.

Općinski načelnik Svemir Obilinović sudjelovao je jučer, 6. veljače, u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske Unije gdje je svečano dodijeljeno 39 ugovora po Programu razvoja otoka 2019 godine, ukupne... više

Otvoren natječaj za najboljeg hrvatskog mladog poljoprivrednika/cu

Objavljeno: 06.02.2019.

Otvoren je natječaj za izbor najboljeg hrvatskog mladog poljoprivrednika/poljoprivrednicu koji četvrtu godinu zaredom organizira hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu i ambasadorica projekta za Hrvatsku iz redova Europske pučke stranke (EPP)... više

GODIŠNJI PLAN JAVNIH NATJEČAJA ZA UDRUGE ZA 2019. GODINU

Objavljeno: 31.01.2019.

Na internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije objavljen je Godišnji plan financiranja programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Splitsko–dalmatinske županije za... više

ODLUKA O NOVČANOJ POMOĆI ZA 2019. GODINU

Objavljeno: 15.01.2019.

Župan Splitsko-dalmatinske županije 31. prosinca 2018. donio je ODLUKU o novčanoj pomoći za novorođenu djecu u 2019. godini. više

Javni poziv

Objavljeno: 15.01.2019.

Pozivaju se svi vlasnici kuća za odmor na području Općine Nerežišća da do 31. ožujka 2019. godine dostave prijavu podataka o kući za odmor radi utvrđivanja poreza na kuće za... više

INFORMACIJA

Objavljeno: 03.01.2019.

Objavljujemo informaciju o zahtjevu za Ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat postavljanja i korištenja stalnog postrojenja za proizvodnju betona na kat. čest. zem. 4132/1 i 4136/1... više

JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljenog službenog vozila

Objavljeno: 13.12.2018.

Na temelju Odluke općinskog načelnika o prodaji rabljenog službenog vozila u vlasništvu Općine Nerežišća, ( KLASA: 363-02/18-01/40, URBROJ: 2104/04-18-05 ) od dana 13. prosinca 2018. godine raspisuje se Javni natječaj... više

Odvojeno prikupljanje otpada

Objavljeno: 05.03.2017.

Odvojeno sakupljanje je sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva ... više

Obavijest

Objavljeno: 15.04.2014.

Općina Nerežišća dostavlja obavijest vlasnicima stambenih objekata u naselju Vela Farska... više

Stipendije za učenike i studente

Objavljeno: 22.11.2013.

Općinski načelnik Općine Nerežišća raspisuje javni natječaj za ostvarivanje prava na isplatu stipendija učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine Nerežišća. više

Javni poziv

Objavljeno: 25.10.2012.

Na temelju članka 44. Statuta Općine Nerežišća ("Službeni glasnik Općine Nerežišća» broj 6/09), općinski načelnik raspisuje JAVNI POZIV za prijavu projekata za financijsku potporu u okviru sredstava Proračuna Općine Nerežišća... više

Javni natječaj za ostvarivanje prava na isplatu stipendija - PRODUŽENJE ROKA

Objavljeno: 23.10.2012.

Na temelju članka 44. Statuta Općine Nerežišća («Službeni glasnik Općine Nerežišća» broj 6/09) te članaka 9. i 10. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola, studenata, apsolvenata i polaznika poslijediplomskih studija... više

Natječaj za zakup poslovnog prostora

Objavljeno: 11.09.2012.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“ broj 125/11) i članka 4. Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Nerežišća (“Službeni glasnik Općine Nerežišća”... više

Javni natječaj - Studenti

Objavljeno: 28.10.2011.

Općinski načelnik Općine Nerežišća raspisuje JAVNI NATJEČAJI za ostvarivanje prava za isplatu stipendija studentima s prebivalištem na području Općine Nerežišća. više

Javni natječaj - Učenici

Objavljeno: 28.10.2011.

Općinski načelnik Općine Nerežišća raspisuje JAVNI NATJEČAJI za ostvarivanje prava za isplatu stipendija učenicima s prebivalištem na području Općine Nerežišća. više

Javni natječaj - Poslijediplomski studiji

Objavljeno: 28.10.2011.

Općinski načelnik Općine Nerežišća raspisuje JAVNI NATJEČAJI za ostvarivanje prava za isplatu stipendija polaznicima poslijediplomskih studija s prebivalištem na području Općine Nerežišća. više

Savjetovanje s javnošću

16-11-2021

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nerežišća za 2022. godinu

Općina Nerežišća otvara savjetovanje s zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nerežišća za 2022. godinu koje se provodi u razdoblju 16. studenog 2021. do 16. prosinca 2021. godine. više

04-11-2021

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Nerežišća za 2022. godinu

Javni poziv za savjetovanje s zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Nerežišća za 2022. godinu. Razdoblje savjetovanja: 4.11.2021. - 4.12.2021. više

28-10-2021

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Općina Nerežišća otvara savjetovanje s zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama koje se provodi u razdoblju 28. listopada 2021. do 28. studenog 2021. godine. više

OPĆINA NEREŽIŠĆA
Trg sv. Petra 5
21423 Nerežišća
OIB: 44288790358
___________________________

Podaci o banci:
OTP BANKA d.d.
IBAN: HR9524070001828000009
___________________________

RADNO VRIJEME:
07:00 - 15:00
RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 14:00

SVEMIR OBILINOVIĆ
Općinski načelnik
Tel: +385(0)21 637-059
E-mail: nacelnik@nerezisca.hr

____________________________

MARKO JERČIĆ
Pročelnik
Tel: +385(0)21 637-300
E-mail: procelnik@nerezisca.hr

___________________________

KATARINA ŠTAMBUK
Administrativni tajnik
Tel: +385(0)21 637-059
E-mail: tajnistvo@nerezisca.hr

IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ
Viši referent za informatičke i pomoćno-tehničke poslove:

Tel: +385(0)21 637-059
E-mail: administrator@nerezisca.hr

Službenik za informiranje:
IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ
E-mail: ppi@nerezisca.hr
_____________________________________________

MAJA ŽUVIĆ
Viši referent za financije i računovodstvo:
Tel: +385(0)21 637-059
E-mail: racunovodstvo@nerezisca.hr

DENIS BUVINIĆ
Komunalni redar

Mob: +385(0)91 1499 537
Tel: +385(0)21 637 186
E-mail: komunalni.redar@nerezisca.hr

______________________________

DAVID JURUN
Vježbenik
Tel: +385(0)21 637-059
E-mail: david.jurun@nerezisca.hr

___________________________
Pratite nas na društvenim mrežama:

Copyright © 2011. - 2021. Sva prava pridržana. / Općina Nerežišća / Trg sv. Petra 5, 21423 Nerežišća / tel: +385(0)21 637 059 /
IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI