NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU (provedba savjetovanja sa zainteresiranom javnošću)

U nastavku objavljujemo Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu...


JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU


Nacrt akta na koji se savjetovanje odnosi:


- Odluka o komunalnom redu na području Općine Nerežišća

Razlozi donošenja akta:


Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18) koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine, člankom 130. st. 2 definirao je da će jedinice lokalne samouprave donijeti Odluke o komunalno redu u roku od godine dana od dana stupanja na snagu Zakona


Ciljevi provođenja savjetovanja:


Upoznavanje javnosti s Odlukom o komunalnom redu Općine Nerežišća, te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara


Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara):


- zaključno do 29. srpnja 2019. godine do 12 sati


Podnošenje primjedbi, prijedloga i komentara:

  • Osobnom dostavom u JUO Općine Nerežišća, Trg sv Petra 5, Nerežišća
  • poštom na adresu Općine Nerežišća, Trg sv Petra 5, 21423 Nerežišća

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Općine Nerežišća www.nerežišća.hr


NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU
(provedba savjetovanja sa zainteresiranom javnošću)


Obavijesti

01-01-2021

Postupak kod smrtnog slučaja

Kada se dogodi smrtni slučaj u stanu ili kući potrebno ga je prijaviti u što kraćem roku i bez odgađanja. Smrt su dužne prijaviti osobe koje su živjele u zajednici s umrlom osobom, srodnici ili susjedi. više

Subvencioniranje vode....

17-04-2019

Subvencioniranje vode....

Obavijest osobama koje obavljaju gospodarsku djelatnost na otoku- subvencioniranje vode. Novim Zakonom o otocima uvedene su i dodatne kategorije korisnika koje ostvaruju pravo na subvencioniranu vodu. Jedna od njih su fizičke i pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost na otoku-otočni gospodarstvenik. Ugovoreni isporučitelj vodne usluge Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU može isporučivati otočnim gospodarstvenicima vodu za ljudsku potrošnju bez ograničenja u količini, a gospodarstvenici će moći ostvariti povrat troškova do maksimalno 50 % ukupnog troška prijevoza dostavljene vode. Sve... više

Obavijest za građane

17-04-2019

Obavijest za građane

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." više

DOKUMENTI

Kontakt podaci:

OPĆINA NEREŽIŠĆA
Trg sv. Petra 5
21423 Nerežišća

OIB: 44288790358

___________________________

Podaci o banci:

OTP BANKA d.d.
IBAN: HR9524070001828000009

___________________________

RADNO VRIJEME:
07:00 - 15:00

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 14:00

___________________________

Općinski načelnik:
SVEMIR OBILINOVIĆ

Tel: +385(0)21 637-059
E-mail: nacelnik@nerezisca.hr

____________________________

Zamjenica općinskog načelnika:
KATARINA ŠTAMBUK

Tel: +385(0)21 637-059
E-mail: tajnistvo@nerezisca.hr


Ured načelnika:

Tel: +385(0)21 637-059
E-mail: tajnistvo@nerezisca.hr

___________________________

Pročelnik:
MARKO JERČIĆ

Tel: +385(0)21 637-300
E-mail: procelnik@nerezisca.hr

______________________________________________

Služba za informatiku i pomoćno-tehničke poslove:
Službenik za informiranje:
Računovodstvo:
IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ

Tel: +385(0)21 637-059
E-mail: administrator@nerezisca.hr ( Administrator )
E-mail: ppi@nerezisca.hr ( Službenik za informiranje )
E-mail: racunovodstvo@nerezisca.hr ( Računovodstvo )
_____________________________________________

 

Komunalno redarstvo

DENIS BUVINIĆ

Mob: +385(0)91 1499 537
Tel: +385(0)21 637 186
E-mail: komunalni.redar@nerezisca.hr

______________________________

Pratite nas na društvenim mrežama:

____________________________

 

Copyright © 2011. - 2021. Sva prava pridržana. / Općina Nerežišća / Trg sv. Petra 5, 21423 Nerežišća / tel: +385(0)21 637 059 / Elektronička kontaktna točka: administrator@nerezisca.hr