Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone u 2022. godini

Općina Nerežišća otvara savjetovanje s zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone u 2022. godini koje se provodi u razdoblju 20. listopada 2021. do 20. studenog 2021. godine.

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA TIJEKOM TURISTIČKE SEZONE U 2022. GODINI

OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU

Izvješće - 01.12.2021.

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA TIJEKOM TURISTIČKE SEZONE U 2022. GODINI

ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
TIJEKOM TURISTIČKE SEZONE U 2022. GODINI

POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA
PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

 

RAZLOZI DONOŠENJA AKTA

Donošenjem Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone u 2022. godini, zabranjuje se izvođenje zemljanih radova i radova na

izgradnji konstrukcije građevine na području Općine Nerežišća za vrijeme turističke sezone, u razdoblju od 15. lipnja do 1. rujna 2022. godine.

CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA

Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s predloženim prijedlogom Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone u 2022. godini

Prijedlogom Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone u 2022. godini propisuju se odredbe o zabrani izvođenja zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine na području Općine Nerežišća za vrijeme turističke sezone. Na području Općine Nerežišća ne smiju se izvoditi građevinski radovi, u razdoblju od 15. lipnja do 1. rujna.

ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA

20. listopada 2021. godine – 20. studenoga 2021. godine

ADRESA I NAČIN PODNOŠENJA MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA

Pisane primjedbe na prijedlog Odluke dostavljaju se na zadanom obrascu (u prilogu) i to elektroničkom poštom na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13, 85/15) nakon provedenog savjetovanja sa javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim/ neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti javnost putem svoje web stranice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću.

Informacije

15-01-2022

Ažuriranje službenih stranica *** OBAVIJEST ***

Općina Nerežišća je u postupku ažuriranja službenih mrežnih stranica. Objavljen sadržaj još nije do kraja ažuriran. Molimo na razumijevanje. Ukoliko imate pitanja, slobodno nam se obratite na mail: administrator@nerezisca.hr više

12-01-2022

Obilazak gradilišta

Ministrica poljoprivrede Marija Vučkovic i župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban zajedno sa suradnicima obišli su gradilište vatrogasnog doma DVD-a Supetar. više

OPĆINA NEREŽIŠĆA
Trg sv. Petra 5
21423 Nerežišća
OIB: 44288790358
___________________________

Podaci o banci:
OTP BANKA d.d.
IBAN: HR9524070001828000009
___________________________

RADNO VRIJEME:
07:00 - 15:00
RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 14:00

SVEMIR OBILINOVIĆ
Općinski načelnik
Tel: +385(0)21 637-186
E-mail: nacelnik@nerezisca.hr

____________________________

MARKO JERČIĆ
Pročelnik
Tel: +385(0)21 637-300
E-mail: procelnik@nerezisca.hr

___________________________

KATARINA ŠTAMBUK
Administrativni tajnik
Tel: +385(0)21 637-186
E-mail: tajnistvo@nerezisca.hr

IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ
Viši referent za informatičke i pomoćno-tehničke poslove:

Tel: +385(0)21 637-186
E-mail: administrator@nerezisca.hr

Službenik za informiranje:
IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ
E-mail: ppi@nerezisca.hr
_____________________________________________

MAJA ŽUVIĆ
Viši referent za financije i računovodstvo:
Tel: +385(0)21 637-186
Mob: +385(0)99 819 9931
E-mail: racunovodstvo@nerezisca.hr

DENIS BUVINIĆ
Komunalni redar

Mob: +385(0)91 1499 537
E-mail: komunalni.redar@nerezisca.hr

__________________________
Pratite nas na društvenim mrežama:

Copyright © 2011. - 2021. Sva prava pridržana. / Općina Nerežišća / Trg sv. Petra 5, 21423 Nerežišća / tel: +385(0)21 637 186 /
IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI